VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

MŮJ ÚČET

Joseph Stein, Sheldon Harnick, Jerry Bock / ŠUMAŘ NA STŘEŠE

Premiéra 20. dubna 2002 v Městském divadle, derniéra 16. dubna 2005 v Městském divadle

Světoznámý muzikál o tom, jak Tovje vdával dcery.

Michaela Frkalová, Petra Janečková, Jiří Kalužný a Lucie Štěpánková, foto Michal Klíma
Michaela Frkalová, Petra Janečková, Jiří Kalužný a Lucie Štěpánková, foto Michal Klíma

Je už dobrou tradicí, že každou sezónu předkládáme svému publiku nově nastudovaný muzikál. Tentokrát jsme připravili vskutku světoznámý titul Šumař na střeše, který je ověnčen mnoha slavnými jmény. Jako předloha mu posloužily povídky humoristy Šoloma Alejchema, které do muzikálové podoby zpracoval libretista Joseph Stein, hudbu napsal Jerry Bock a texty opatřil Sheldon Harnick. Světová premiéra se konala v Imperial Theatre v New Yorku – ve městě, o kterém se říká, že je „největším židovským městem na světě“. Rozhodně se obrovské množství umělců a zejména producentů hlásí k židovské komunitě, anebo nezapírá židovské předky. Inscenace, pod kterou byl podepsán Jerome Robbins jako režisér i choreograf, se setkala s obrovským ohlasem u publika i kritiky a dočkala se rekordního počtu 3 242 repríz.
Příběh mlékaře Tovjeho je i po sedmatřiceti letech poutavý, pořád dokáže rozesmát i dojmout a rozplakat. Žid Tovje je zbožný a bohabojný chudý člověk, kterého Bůh obdařil pěti dcerami. Nejstarší tři jsou na vdávání a rodiče spolu s dohazovačkou jim chtějí najít vhodné ženichy, jak velí tradice. Děvčata, která milují otce i matku a ctí tradice, nakonec všechna pravidla a tedy i tradice poruší a vyberou si muže, kteří jsou blízcí jejich srdcím. A Tovje se, kupodivu, s tím smíří, protože své dcery miluje a ví, že jejich štěstí je důležitější než dodržování tradic.
V muzikálu Šumař na střeše uslyšíte skvělou hudbu, inspirovanou židovským folklórem, ukrajinskými popěvky i charakteristickými intonacemi americké pop music. Uslyšíte však i několik hitů, které jsou vám důvěrně známé.
Ale pojďme si něco říct o těch nejdůležitějších židovských zvycích, tradicích, i když nejen o tom je tento muzikál (mimochodem, je také pln laskavého humoru). Žid, věrný tradicím, se modlí třikrát denně, spolu s dalšími modlitbami o Šabatu a o svátcích. Jednu z nejdojemnějších modliteb pronáší ráno, když vstává a děkuje Bohu, „že mu vrací duši, kterou přes noc opatroval“. Na západě Židé, kteří se modlí, obracejí se tváří k východu, protože tam je Izrael. Neobyčejný význam a moc, jakou má modlitba v prostředí zbožných Židů, vylíčil Maurice Amuel ve svém spisu Svět Šoloma Alejchema.
„Tovje věří v Boha celým svým srdcem, miluje Ho a modlí se k Němu nejméně třikrát denně, oslovuje Ho láskyplně s obdivem, sympatií, ironií, zbožností, drzostí, a s nezlomnou vírou…V průběhu dne Tovjemu nezbývá, než si vždycky najít – i za okolností velmi nevyhovujících – příležitost na modlitbu. Dělejte si s Tovjem co chcete, připoutejte ho řetězy ke galéře, zapřáhněte ho do káry, vyhladovte ho, zmučte ho: odříká své tři modlitby denně děj se co děj. “
Přesto všechno je tento muzikál kosmopolitní. Není potřeba zdůrazňovat židovské reálie, ty nejsou to nejdůležitější. A ani naše inscenace je nechce přeceňovat, spíš poslouží jako podklad k dramatickému příběhu. Lidský příběh o otci a jeho dcerách se může stát v jakékoliv komunitě či společnosti.

Překlad: Pavel Šrut
Dramaturgie: Jana Uherová
Výprava: Lucie Loosová j. h.
Choreografie: Vlastimil Červ j. h.
Korepetice: Vlastimil Bičík j. h.

Režie: Petr Novotný j. h.


Osoby a obsazení:
Tovje, mlékař ... Jiří Kalužný
Golde, jeho žena ... Jindra Janoušková
Cajtl, první dcera ... Petra Janečková
Hodl, druhá dcera ... Michaela Frkalová / Martina Sikorová
Chava, třetí dcera ... Lucie Štěpánková
Šprince, čtvrtá dcera ... Tereza Hladišová / Eliška Dohnalová
Bajlka, pátá dcera ... Apolena Kalinová / Tereza Dohnalová
Jente, dohazovačka ... Zdena Bittlová
Motl Kamzojl, krejčí ... Milan Němec
Šandl, jeho matka ... Lída Vlášková
Perčík, student ... Pavel Doucek
Lajzr Volf, řezník ... Václav Dušek
Mordche, hostinský ... Michal Przebinda
Rabín ... Leopold Běhan j. h.
Mendl, jeho syn ... Josef Pejchal
Avram, knihkupec ... Zdeněk Rumpík
Nahum, žebrák ... Jindřich Kratochvíl
Bába Catl, babička Golde ... Lída Vlášková
Fruma – Sára, první žena Lajzra Volfa ... Ludmila Mecerodová
Policajt ... Alexandr Postler
Feďka, mladý Rus ... Tomáš Kolomazník
Šumař ... Tomáš Krejča j. h. / Viktor Houf j. h.
Vesničané ... J. Česáková, V. Janková, K. Jirásková, M. Němcová, P. Červený, P. Jirsa, M. Lavrovič, J. Semerád, R. Smetana