foto archiv VČD

 

Osobnosti Pardubicka o Východočeském divadle

...tentokrát rektor Univerzity Pardubice
prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.

Co pro Vás znamená pardubické divadlo?
Pardubické divadlo pro mne znamená velmi důležitou součást kulturního života ve městě, kde žiji, pracuji a trávím volný čas. Mohu-li volit, pak vždy dávám přednost těm formám umění, kde představivost hraje podstatnou roli. Proto mám raději knihy než jejich filmová zpracování. Toto však neplatí u divadla, kde je podle mého názoru daleko větší prostor pro imaginaci, bezprostřednost a autentičnost.

Navštěvujete divadlo pravidelně?
Jsem pravidelným návštěvníkem. Využívám hlavně premiérového předplatného. Do našeho krásného pardubického divadelního stánku chodím moc rád.

Co Vás v poslední době na našem jevišti zaujalo?
Na prvním místě uvádím adaptaci románu Michaila Bulgakova Mistr a Markétka. Potom bych rád jmenoval například norskou komedii Elling a Kjell. Z muzikálů určitě musím zmínit mimořádně zdařilé provedení My Fair Lady.

Radek Smetana, Divadelní zpravodaj 4/2007



 Copyright © 2000-2024, VČD Pardubice.  Všechna práva vyhrazena.
 Východočeské divadlo Pardubice, U Divadla 50, 531 62 Pardubice, tel: 466 616 411
 e-mail: vcd@vcd.cz  •  další kontakty  •  správce webu

 Obchodní oddělení, vstupenky, předplatné - tel. 466 616 432, večerní pokladna - 466 616 430, e-mail: obchod@vcd.cz

 
FERMANLOGIN