VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

MŮJ ÚČET
tisková zpráva 18. říjen 2016

Pardubické divadlo uvede českou premiéru dánské hry LIVING DEAD

Cyklus scénických čtení INprojekty, který už sedmou sezónu obohacuje nabídku Malé scény Východočeského divadla Pardubice, v pondělí 24. října představí poněkud netradiční hru dánského autora Christiana Lollikeho LIVING DEAD aneb Monsters of Reality (2015).

„Christian Lollike, narozený roku 1973, je u nás zatím téměř nehraným autorem. Jeho hry jsou bez výjimky více či méně provokativními a kontroverzními texty, které velmi explicitně pojmenovávají současné politické problémy a staví se kriticky k morálce západního světa. Za své dílo Lollike několikrát obdržel dánské ocenění Reumert (dramatik roku) a také cenu Kafkatten, kterou uděluje Dánská asociace právní ochrany osobnostem překračujícím hranice běžného způsobu uvažování o světě a společenských problémech. Jeho díla se úspěšně uvádějí nejen v Dánsku, ale i v zahraničí, a to především v Berlíně, Londýně a New Yorku,“ říká dramaturgyně cyklu Anna Hlaváčková.

Českou premiéru dánské hry zabývající se aktuální otázkou uprchlické krize připravuje začínající režisérka Alžběta Burianová, čerstvá absolventka oboru režie pražské DAMU.

„Lollikeho text popisuje stav problému – „uprchlickou krizi“, jak ji nazýváme – ve kterém je složité se orientovat, získávat věrohodné, pravdivé informace, protože se na nás ze všech stran valí množství upravených verzí pravdy. Hra obnažuje všechny strachy a obavy, které v nás uprchlická krize vyvolává. Autor se nebojí a říká vše velmi zpříma, otevřeně, i když (nebo právě proto) to může být člověku nepříjemné. Popisuje složitost našich pocitů, jak se cítíme ztracení, ale i pocity druhé strany – lidí, kteří se sem snaží migrovat. A s tím souvisí i další ze silných témat hry: schopnost empatie, otázka, jestli se vůbec můžeme do situace migrantů vcítit,“ uvádí Alžběta Burianová.

Ve scénickém čtení mrazivě současné hry budou účinkovat Jana Ondrušková, Petr BorovecLadislav Špiner. Diváky čeká neobyčejný večer opět doplněný závěrečnou diskuzí s tvůrci a překladatelkou hry Janou Michalíkovou.
Radek Smetana

Režisérka Alžběta Burianová s dramaturgem Davidem Košťákem a herci Divadla Letí na čtené zkoušce hry Přízrak
Režisérka Alžběta Burianová s dramaturgem Davidem Košťákem a herci Divadla Letí na čtené zkoušce hry Přízrak
odkaz ina inscenaci s fotografiemi v plné kvalitě
PR

Kontakt:

Radek Smetana
Public Relations manažer
smetana@vcd.cz
tel: 466 616 412
nebo 602 595 016


Fotografie v tiskové kvalitě:

Všechny fotografie ve fotogaleriích u jednotlivých inscenací i u tiskových zpráv lze stáhnout v tiskové kvalitě
(přes šipku vpravo dole u vybrané
fotografie).