VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

MŮJ ÚČET
tisková zpráva 31. říjen 2023

Poezie Miroslava Holuba na Malé scéně Východočeského divadla Pardubice

Východočeské divadlo Pardubice chystá poetický večer, který připomene sté výročí narození Miroslava Holuba, jednoho z nejznámějších českých básníků na světě. Pořad s názvem Ono se letělo se uskuteční ve čtvrtek 2. listopadu od 19 hodin výjimečně na Malé scéně ve dvoře.

„Miroslav Holub patří k nejpřekládanějším českým básníkům, jeho verše byly přeloženy asi do čtyřiceti jazyků. Skromně to vysvětloval tvrzením, že jeho „poezie všedního dne“ se snadno překládá. K jeho světovosti ovšem přispěla i jeho hlavní profese, imunologie. V tomto vědním oboru dospěl na špičkovou úroveň, napsal 150 vědeckých prací a o jeho výzkumnou práci byl mimořádný zájem v zahraničí. Jeho profesní kontakty mu příležitostně umožňovaly i tvůrčí pobyty a publikaci v zahraničí. Většina jeho básnického díla vyšla v angličtině, jeho básně zdobily i vozy londýnského metra a existuje britský básnický klub s názvem Holub. A jménem Miroslavholub byla pojmenována planetka obíhající v hlavním pásu planetek mezi Marsem a Jupiterem, objevená 27. listopadu 1995,“ uvádí dramaturgyně Jana Pithartová.

Čím byl Miroslav Holub známější v zahraničí, tím méně se o něm vědělo doma. A dnes se na něj bohužel už pomalu zapomíná. „Po roce 1968 upadl v nemilost a znovu začaly jeho knihy vycházet až v polovině 80. let. Roku 1982 sice vyšla nenápadná sbírka Naopak, ale v mizivém nákladu. Dlouho nebyl oficiálně uznáván jako spisovatel a jako vědec byl znám jen v poměrně úzkém okruhu odborníků z oboru,“ dodává Jana Pithartová.

Poctu nevšednímu básníkovi všedního dne připravil Jiří Seydler, účinkují Romana ChvalováJiří Šlupka Svěrák.
Radek Smetana

Romana Chvalová, foto Jiří Sejkora
Romana Chvalová, foto Jiří Sejkora
odkaz ina inscenaci s fotografiemi v plné kvalitě
PR

Kontakt:

Radek Smetana
Public Relations manažer
smetana@vcd.cz
tel: 466 616 412
nebo 602 595 016


Fotografie v tiskové kvalitě:

Všechny fotografie ve fotogaleriích u jednotlivých inscenací i u tiskových zpráv lze stáhnout v tiskové kvalitě
(přes šipku vpravo dole u vybrané
fotografie).