VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

MŮJ ÚČET
tisková zpráva 19. květen 2017

Východočeské divadlo podpoří akci Světlo pro AIDS

V neděli 21. května bude historická budova Východočeského divadla zářit červeně. Důvodem netradičního nasvícení bude vyjádření podpory celosvětovému projektu Světlo pro AIDS – International AIDS Candlelight Memorial 2017, jehož 4. ročník připravuje Česká společnost AIDS pomoc a k němuž se připojuje i Zdravotní ústav Ústí nad Labem, který aktivity na poli prevence HIV/AIDS vyvíjí již mnoho let.

„Hrozba šíření HIV je stále aktuální, podle posledních statistických údajů se počet nakažených, především mezi mladou generací, procentuálně stále zvyšuje. Tudíž je potřeba na tento problém upozorňovat. Proto mě těší, že se Východočeské divadlo k této akci připojilo,“ řekl primátor Pardubic Martin Charvát.

Světlo pro AIDS je jednou ze dvou mezinárodních kampaní v oblasti HIV/AIDS. První ročník se uskutečnil už v roce 1983, kdy ještě nebyla známá příčina AIDS a kdy bylo zaznamenáno jen několik málo tisíc úmrtí. Dnem Světla pro AIDS je tradičně třetí květnová neděle – letos tedy neděle 21. května. „V tento den jsou pořádány preventivní a osvětové akce, letošní motto projektu je Ukončeme AIDS společně. V rámci vzpomínkového dne na oběti nemoci AIDS chceme symbolicky upozornit na problém HIV/AIDS a dalšími aktivitami následně zvyšovat povědomí o problému, s důrazem na prevenci,“ uvedla Daniela Fránová, koordinátorka prevence HIV/AIDS Zdravotního ústavu Ústí nad Labem.
Radek Smetana
PR

Kontakt:

Radek Smetana
Public Relations manažer
smetana@vcd.cz
tel: 466 616 412
nebo 602 595 016


Fotografie v tiskové kvalitě:

Všechny fotografie ve fotogaleriích u jednotlivých inscenací i u tiskových zpráv lze stáhnout v tiskové kvalitě
(přes šipku vpravo dole u vybrané
fotografie).