VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

MŮJ ÚČET
tisková zpráva 1. září 2015

Východočeské divadlo shání nástroje do inscenace Hej, Mistře!

Letos v říjnu si česká kulturní obec připomene 250. výročí narození významného českého skladatele Jakuba Jana Ryby. Na tohoto výjimečného autora upozorní také Východočeské divadlo, které 17. října uvede premiéru původní hry inspirované jeho životem a dílem. Text vznikl v dílně dramaturgyně a dramatičky Věry Maškové, režie se ujal Michael Tarant. „Hra nese příznačný název Hej, Mistře!, který poukazuje nejen na Rybovu Českou mši vánoční, ale také na samotný fakt, že Ryba byl ve svém oboru skutečným mistrem,“ říká dramaturg Zdeněk Janál.

A v souvislosti s touto inscenací má divadlo prosbu či výzvu směrem ke svým věrným divákům. „Inscenace o hudebním skladateli se neobejde bez toho, co je pro hudbu nejpodstatnější – bez hudebních nástrojů. A právě ty by měly hrát významnou roli ve scénografii inscenace, kterou připravil Milan David,“ prozrazuje Zdeněk Janál. Ovšem divadlo takovým množstvím hudebních nástrojů nedisponuje, proto se obrací na ty, kteří vlastní nějaký přenosný hudební nástroj, ležící třeba již roky ladem na půdě, zda by byli ochotní věnovat ho divadlu.

„Hudební nástroje, které hledáme, nemusejí být již funkční, neboť budou především jako hudební atributy součástí scény, nikoli živého orchestru. Za váš dar se odměníme vstupenkami na zmiňovanou inscenaci,“ doplňuje Zdeněk Janál.

Bližší informace předá vedoucí dekoračních dílen Ladislav Randa (tel. č. 722 954 441 nebo e-mail malirna@vcd.cz). Za váš zájem a pomoc divadlo předem mnohokrát děkuje!
Radek Smetana
PR

Kontakt:

Radek Smetana
Public Relations manažer
smetana@vcd.cz
tel: 466 616 412
nebo 602 595 016


Fotografie v tiskové kvalitě:

Všechny fotografie ve fotogaleriích u jednotlivých inscenací i u tiskových zpráv lze stáhnout v tiskové kvalitě
(přes šipku vpravo dole u vybrané
fotografie).