VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

MŮJ ÚČET
tisková zpráva 9. září 2015

Východočeské divadlo slavnostně zprovozní novou plošinu pro vozíčkáře

Východočeské divadlo Pardubice během letních prázdnin nainstalovalo do vstupních prostor novou plošinu, která lidem s pohybovým postižením zpřístupní nejen přízemí, ale premiérově i foyer v prvním patře. „Na tuto adaptaci bezbariérového vstupu do hlediště i foyer divadla přispělo město Pardubice z programu podpory bezbariérovosti částkou 427 000 Kč,“ říká předsedkyně komise pro bezbariérovost Ivana Liedermanová.

Plošina bude slavnostně uvedena do provozu v pondělí 14. září před benefičním představením romantické komedie Mezi nebem a zemí, jehož výtěžek bude v plné výši věnován ve prospěch osob se zdravotním postižením.


Akce pod názvem Přístupné divadlo se zúčastní představitelé města Pardubice a zástupci Národní rady osob se zdravotním postižením ČR (NRZP ČR). Společenské setkání začíná v 18.00 hodin ve foyer, benefiční představení, které uvede předseda NRZP ČR Václav Krása, bude následovat od 19.00 hodin.

Mezi nebem a zemí netřeba dlouze představovat, neboť i po roce uvádění jsou představení současné duchařské komedie často zcela vyprodaná. Za diváckým úspěchem stojí nejen téma hry, které poukazuje na důležitost přirozených lidských hodnot, ale i herecké výkony Petry Janečkové, Petra Dohnala, Martiny Sikorové či Petra Borovce.
Radek Smetana

PR

Kontakt:

Radek Smetana
Public Relations manažer
smetana@vcd.cz
tel: 466 616 412
nebo 602 595 016


Fotografie v tiskové kvalitě:

Všechny fotografie ve fotogaleriích u jednotlivých inscenací i u tiskových zpráv lze stáhnout v tiskové kvalitě
(přes šipku vpravo dole u vybrané
fotografie).