VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

MŮJ ÚČET

Eliška Říhová / VOLÁNÍ RODU

Premiéra 10. května 2025 na Malé scéně ve dvoře

Tragikomedie o zvířatech a lidech.

Autorka textu a režisérka Eliška Říhová, foto Petr Šedivý
Autorka textu a režisérka Eliška Říhová, foto Petr Šedivý

Autorská inscenace mladé tvůrkyně Elišky Říhové pracuje jak s dokumentárními zdroji, tak s beletrií a literaturou faktu. Je stylizovaným, do jisté míry také poetickým, filozofickým i humorným pohledem na odvěký vztah lidí a zvířat. Výchozím bodem inscenace se stala velmi specifická lidská činnost, která se nazývá taxidermie neboli preparace. Jde o specializovaný obor lidské činnosti, jehož cílem je vypreparovat mrtvé zvíře a následně skrze vycpávání kůže vytvořit jeho nejvěrnější podobu, zachránit jeho schránku před rozpadem, dát mu věčný život. Zároveň se jedná o svévolnou manipulaci s tělem zvířete, z něhož jsou veškeré vnitřnosti a kosti vyjmuty a nahrazeny slámou, kterou nakonec zakryje původní kůže.

Do jaké míry je pro nás důležitý obsah, podstata věcí? Jak moc nejsme schopni to, co zemřelo, pohřbít? Proč máme urnu s popelem na skříni? A co to znamená, dát nový život něčemu, co už nikdy nebude žít? Jak získat nad někým moc? Proč někdo touží být „velkým zvířetem“?


Režie Eliška Říhová