VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

MŮJ ÚČET

Mladé divadelní studio LAIK

Východočeské divadlo od divadelní sezóny 2013/14 zahájilo činnost Mladého divadelního studia LAIK určeného pro děti a mládež od 7 do 17 let.

„Východočeské divadlo musí oslovovat co nejširší spektrum publika, a to jak z hlediska žánrového zájmu, tak i věku. Bez přímého intenzivního zaměřování na mládež a budování jejího spontánního vztahu ke kultuře se další budoucnost divadla neobejde, proto jsme se rozhodli založit Mladé divadelní studio LAIK,“ říká ředitel divadla Petr Dohnal a dodává: „Cílem studia je vyhledávání a rozvíjení talentů a prohlubování kreativního myšlení dětí a mládeže, vzdělávání v netradičním oboru, příprava vlastních projektů pro vrstevníky, ale i širší veřejnost, vytváření silné základny moderní mládeže s maximálně možným kulturním rozhledem, zvyšování zájmu o všeoborovou uměleckou tvorbu a posilování kulturního vědomí a důležitosti kultury pro život člověka.“

Studio LAIK vede herec a pedagog s dlouholetou zkušeností s řízením dramatického souboru v Přelouči Zdeněk Rumpík, který bude svým žákům nejen předávat základy herecké profese, ale nastuduje s nimi i vlastní představení a zároveň je připraví pro účinkování v projektech samotného divadla.

Kurz probíhá dvakrát týdně a má cca 50 studentů. Cena pro školní rok 2020/21 je 3 500 Kč na rok (na půl roku 1 800 Kč). Kontakt souborlaik@seznam.cz.

Studio uvedlo hry: Dům Kočky Modroočky (2013), Ze života hmyzu (2014), Zrzounkova dobrodružství (2014), Výtečníci (2015), Elce, Pelce do pekelce (2015), Jiráskovu Lucernu (2016), pohádku O Vendulce a Vitouškovi (2016), hiphopovou komedii Výlet (2017), pohádku Kašpárek a drak (2017), Ještě se potkáme na motivy Williama Shakespeara (2018), autorskou pohádku Strašidla a loupežníci (2018), Kytice (2019) a Čertův švagr (2019).


Konkurzy do studia probíhají vždy na konci sezóny v červnu, případně v září. VÝSLEDKY KONKURZU ZE 14. ZÁŘÍ 2021.


Studio LAIK v době koronavirové – rozhovor se Zdeňkem Rumpíkem
Studio LAIK hostem online Dveří dokořán
„Covidové“ projekty – vznikající novinky a rozhovor s Bertou E. Hochmanovou a Petrem Uchytilem

Zdeněk Rumpík se svými svěřenci na jedné ze zkoušek, foto Jiří Sejkora