VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

Opona VČD  Slavnostní večer u příležitosti 95 let VČD  Nový lustr již září

 

Prvním dárcem na nový lustr nebyl nikdo jiný než primátor Jiří Stříteský.

foto Michal Klíma

 

Sbírka na lustr do hlediště VČD úspěšně pokračuje

Východočeské divadlo Pardubice při příležitosti oslav svých pětadevadesátých narozenin na Štědrý den loňského roku o půlnoci vyhlásilo sbírku na slavnostní lustr do hlediště Městského divadla. Lustr je navržen arch. Vladimírem Mlejnkem, jemuž byly inspirací původní výkresy arch. Antonína Balšánka. „Historické návrhy bohužel nebyly z finančních důvodů nikdy realizovány. Nyní se však chceme společně pokusit splnit sen našich předchůdců a stejně jako malovanou oponu věnovat našemu divadlu i slavnostní lustr, který mu zjevně schází. Jsme přesvědčeni, že jeho světlo nad hlavami diváků ještě více zvýrazní krásu a vnímání tohoto prostoru, podtrhne jeho plasticitu a přidá nový rozměr,“ přibližuje svůj nápad zkrášlit hlediště divadla ředitel Petr Dohnal.

Drobní dárci mohou vložit svůj příspěvek do skleněných pokladen u šaten v přízemí. Větší dárci obnosu od 500 do 5000 Kč se stanou symbolickými spoluvlastníky určité váhy lustru a získají přívěsky, z nichž bude lustr sestaven, a certifikát potvrzující výši daru. Významní dárci, kteří věnují více než 5000 Kč, získají zvláštní certifikát a přívěsek s gravírou, který jim bude předán při vhodné slavnostní příležitosti. Podrobnější informace zájemcům poskytnou uvaděčky nebo pracovnice obchodního oddělení VČD. Návrhy a ukázky částí nového lustru, jehož konečná cena by měla být 700 000 Kč, si diváci mohou prohlédnout ve foyer Městského divadla.

„Sbírku jsme v poslední době kvůli přírodním katastrofám, které nedávno postihly svět, nepropagovali. Nyní bychom však chtěli opět oslovit všechny příznivce pardubického divadla a požádat je o vstřícnost a pomoc. Za první čtyři měsíce se ve sbírce nashromáždilo již přes 60 000 korun,“ upřesňuje Petr Dohnal.
Všem dosavadním, ale i budoucím dárcům mnohokrát děkujeme a věříme, že se za rok setkáme v hledišti pod rozsvíceným slavnostním lustrem, který bude symbolizovat světlo v duších všech kulturních lidí.

Radek Smetana (tisková zpráva 4. 5. 2005)

Na lustr do divadla chybí ještě dvě stě tisíc korun

Téměř půlmilionu korun se za uplynulý rok podařilo shromáždit pardubickému divadlu na kontě, z něhož bude zaplacena výroba lustru pro hlediště divadelní budovy.
Zbývá tak vybrat zhruba 200 tisíc korun. Asi 10 tisíc loni vynesla štědrovečerní sbírka, jež se konala přesně rok po vyhlášení záměru doplnit hlediště téměř stoletého secesního divadla o lustr, na který při stavbě nezbyly peníze, a jenž tak zůstal pouze v návrhu architekta Antonína Balšánka.
„Na kontě se za ten uplynulý rok shromáždilo zhruba 486.000 korun, výroba lustru bude stát asi 700.000 korun,“ řekl mluvčí divadla Radek Smetana.
Sbírku divadlo vyhlásilo na Štědrý večer 2004, kvůli přírodní katastrofě, jež na sklonku roku postihla jihovýchodní Asii, ale s její propagací přestalo. I v době, kdy se lidé snažili pomoci obětem tsunami, věnovali divadlu během čtyř měsíců přes 60 tisíc korun.
Peníze na výrobu lustru chce divadlo vybrat nejpozději do konce letošního roku. Lidé je dávají do kasiček umístěných v šatně divadla, za větší obnos si mohou symbolicky koupit část lustru.
Lustr pro pardubické divadlo navrhl architekt Vladimír Mlejnek.

Regionální mutace – Mladá fronta DNES (3. ledna 2006)

Děkujeme za příspěvky na nový lustr!

Sbírka na nový lustr do hlediště divadla stále pokračuje, během minulého roku se na kontě nashromáždilo již téměř 500 000 korun. Před závěrem roku jsme získali významného sponzora, který částku velmi navýšil, a tím je Východočeská plynárenská, která s námi spolupracuje již delší dobu. Bylo by milé, kdyby se Východočeská plynárenská stala příkladem i pro další firmy, které by se takto mohly také zviditelnit, protože lustr bude nad hlavami diváků zářit dlouhou řadu let.
Původní odhad ceny lustru byl 700 000 korun, avšak vzhledem k nutným úpravám stropu a připočtením DPH se cena zvýší o dalších přibližně 200 000 korun. I přesto doufáme, že by se sbírka v letošním roce mohla ukončit.

Divadelní zpravodaj 2/06

Lustr bude rozsvícen už letos na Štědrý den

Aktuální stav sbírky po benefičním představení ve prospěch sbírky na nový lustr, které se konalo 14. září, je 649 758 Kč. Nový lustr v hledišti již visí, ale je před zraky diváků stále zahalen, neboť na kontě sbírky ještě chybí 72 602 Kč. "Jelikož máme přislíbeny určité prostředky, veříme, že se nám do Štědrého dne podaří dovybrat potřebné peníze," sdělil na tiskové konferenci před premiérou komedie Vztahy na úrovni ředitel divadla Petr Dohnal. Nový lustr bude slavnostně rozsvícen během Štědrovečerního zpívání v divadle – přesně po dvou letech od zahájení sbírky.

Ras / tisková zpráva (23. října 2006)

Nový lustr v hledišti se rozsvítí na Štědrý den

Východočeské divadlo při příležitosti oslav svých 95. narozenin vyhlásilo sbírku na slavnostní lustr do hlediště Městského divadla. Přesně dva roky od zahájení sbírky bude během štědrovečerního Půlnočního zpívání v divadle nový lustr představen prvním divákům.

Secesní lustr je sice již od prázdnin v hledišti nainstalován, ale byl před zraky diváků zahalen, neboť sbírka ještě nebyla ukončena. Nyní se stav konta na lustr již přiblížil potřebné sumě na jeho realizaci, proto už nic nebrání tomu, aby se nový lustr rozzářil v celé své kráse.

Ještě malé uklidnění – lustr prošel mnoha technickými a bezpečnostními testy, proto se návštěvníci nemusejí obávat, že by na ně lustr spadl.

Všem milovníkům pardubického divadla, kteří přispěli na výrobu lustru, o kterém snil již architekt Balšánek, mnohokrát děkujeme!

Radek Smetana, Divadelní zpravodaj 12/06 Copyright © 2000-2022, VČD Pardubice.  Všechna práva vyhrazena.
 Východočeské divadlo Pardubice, U Divadla 50, 531 62 Pardubice, tel: 466 616 411
 e-mail: vcd@vcd.cz  •  další kontakty  •  správce webu

 Obchodní oddělení, vstupenky, předplatné - tel. 466 616 432, večerní pokladna - 466 616 430, e-mail: obchod@vcd.cz

 
FERMANLOGIN