VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

NOVIN(k)Y

GRAND Festival smíchu 2004 – IV. ročník
9. až 15. února 2004


KAMENNÝ HOST aneb PROSTOPÁŠNÍK

foto Michal Klíma

 


TŘIKRÁT ŽIVOT
foto archiv Divadla ABC

 


Přes přísný zákaz
dotýká se sněhu
foto Michal Klíma

 


SUGAR
foto Ladislav Formánek
 


Studentská porota ve složení
R. Kunderová, F. J. Zvolský, J. Dlouhá
 a M. Tobolková
foto archiv VČD

Jeden z chladných únorových týdnů patří v Pardubicích již počtvrté komediím, smíchu a legraci, koná se zde totiž GRAND Festival smíchu.

Myšlenka uspořádat festival komedií se ukázala být nejen originální, ale i opodstatněnou. Východočeské divadlo Pardubice tím dalo prostor žánru, který se na jiných festivalech objeví spíše nedopatřením. Už první ročník festivalu obhájil svou existenci, a to jak obrovským ohlasem diváků i odborné veřejnosti, tak i intenzivním zájmem médií. S každým dalším ročníkem také roste zájem divadel o účast na festivalu.

Letošní ročník se koná ve dnech 9. – 15. února 2004. Festival bude opět soutěžní, odborná porota, sestavená z předních divadelních odborníků, ocení nejlepší komedii roku 2003 a vyhlásí nejlepší ženský a mužský herecký výkon festivalu. Diváci udělí svým hlasováním cenu Komedie diváků. Nadále spolupracujeme i se studenty vysokých odborných škol.

Oproti předchozím ročníkům, kdy byl festival určen pouze regionálním divadlům, se dramaturgie rozhodla otevřít festival všem repertoárovým divadlům se stálým hereckým souborem z celé České republiky – zahrnuje tedy i komedie z tradičních divadelních center z Prahy, Brna a Ostravy.

Soutěžit o titul Komedie roku 2003 bude šest komedií, v doprovodném programu diváci uvidí 18 dalších představení. Výsledky festivalu se vyhlásí na závěrečném Galavečeru smíchu ve foyer divadla. Galavečer smíchu v režii Petra Novotného bude natáčen Českou televizí.


IV. ročník GRAND Festivalu smíchu je minulostí

V sobotu 14. února se ve Východočeském divadle Pardubice odehrálo poslední soutěžní představení GRAND Festivalu smíchu, v neděli odpoledne už na diváky čekal závěrečný „divadelní bonbónek“ v podobě komedie Kumšt bratislavského Štúdia L + S s Mariánem Labudou, Milanem Lasicou a Milanem Kňažkem.
Festivalové ceny byly předány na uzavřeném Galavečeru smíchu, který se konal ve foyer divadla od 20 hodin. Galavečer v režii Petra Novotného natáčela Česká televize.

Výsledky

Odborná porota – ve složení Jana Paterová (předsedkyně poroty), Radmila Hrdinová, Jan Dvořák, Jan Kolář a Jiří P. Kříž – udělila ceny:

Komedie roku 2003:
Vincenzo Righini, Nunziato Porta – Kamenný host aneb Prostopášník, režie Hana Burešová j. h., Městské divadlo Brno.

Nejlepší ženský herecký výkon festivalu:
Simona Stašová v roli Ines v komedii Yasminy Rezy Třikrát život v režii Milana Schejbala, Divadlo ABC Praha.

Nejlepší mužský herecký výkon festivalu:
Milan Němec v roli Jerryho alias Dafné v komedii Sugar v režii Romana Štolpy j. h., Východočeské divadlo Pardubice.

Studentská porota – ve složení studentů divadelní vědy na FF UK Jany Dlouhé, Radky Kunderové, Markéty Tobolkové a Filipa J. Zvolského – udělila cenu:

Městského divadla Brno – Kamenný host aneb Prostopášník za režijní pojetí a kompaktnost inscenace.

Diváci – svým hlasováním určili Diváckou komedii roku 2003:

Antonín Procházka – Přes přísný zákaz dotýká se sněhu, režie Antonín Procházka, Divadlo J. K. Tyla Plzeň.

Radek Smetana

Festivalové ohlédnutí očima odborné a studentské poroty

Letošní ročník GRAND Festivalu smíchu měl dosud nejvyrovnanější úroveň. Dramaturgický výběr shromáždil kvalitní a žánrově odlišné inscenace, čímž porotě připravil nelehký úkol. Zastoupena byla činohra, muzikál a dokonce i opera. Zvláště oceňujeme zařazení dvou současných původních textů. Bohatší náplň měl i doprovodný nesoutěžní program (14 souborů) a zvýšila se společenská prestiž festivalu účastí České televize na závěrečném galavečeru.

Odborná porota

Při zpětném pohledu na letošní ročník GRAND Festivalu smíchu jsme s potěšením zaznamenali pestrost vybraných titulů v soutěžní i nesoutěžní části. Každé jednotlivé představení dodalo na pomyslnou festivalovou paletu jiný odstín smíchu, smíchaný tu z humoru černého, tu z bílého jak sníh, jindy humoru trochu k červenání. Byli jsme rádi, že letos mohla své barvy hájit i Praha. Každopádně však žádná barva nepřebila výrazně ty ostatní, a tak pro diváka příjemná vyrovnanost úrovní přinesla potíže nám porotcům, co vybrat. V užší nominaci se ocitla inscenace „Ještě žiju s věšákem, čepicí a plácačkou“ ze Zlína, choreografie Martina Packa v inscenaci „Sugar“, kde nás zaujal i výkon Milana Němce, dále Simona Stašová v „Třikrát život“ Divadla ABC a nakonec u nás suverénně zvítězivší „Kamenný host aneb Prostopášník“ Městského divadla Brno. Vítězná inscenace nás zaujala především režijním pojetím, které hru povýšilo na divadlo na divadle a také kompaktnost inscenace. Trochu nás mrzelo, že jsme nemohli nominovat i některá představení z nesoutěžní části. V pomyslné užší nominaci by se tak ocitlo jedinečné taneční představení „Na hlavu!“ souboru Veselé skoky (mimochodem spoluautor opět Martin Pacek), lidsky úsměvný i provokující Víťa Marčík, rozpustilá masopustní hra „Po všem hovno, po včelách med“ Ořechovského divadla, komorní inscenace „Play Strindberg“ Divadla Ungelt na nekomorní Hronovické scéně a závěrečný „Kumšt“ Štúdia L + S, který byl ukázkou hereckého komického kumštu. Myslíme, že výše zmíněné jasně dokládá, že nabídka festivalu byla vskutku pestrá a my věříme, že za rok se barvy festivalu opět rozzáří v plném spektru smíchů.

Studentská porota


Další články:

  » Přípravy na GRAND Festival smíchu v plném proudu (září 2003)
  » S Janou Uherovou o přípravách festivalu (prosinec 2003)


Úvodní slovo primátora Pardubic a ředitele VČD

Dámy a pánové,
dovolte, abych Vás přivítal ve výjimečném městě Pardubicích. Proč výjimečném? Protože už čtvrtým rokem nabízí artikl, který nebývá zase tak běžně k mání – SMÍCH.
Existuje řada podob smíchu od burácivého po jízlivý, osobně si ale myslím, že tím nejlepším je smích srdečný. Lidem, co se dovedou srdečně smát, se dá věřit, navíc kolem sebe šíří dobrou náladu, které není nikdy a nikde dost.
Přeji letošnímu GRAND Festivalu smíchu co nejvíc srdečně se smějících diváků.

Ing. Jiří Stříteský, primátor města Pardubic

Vážení příznivci dobré nálady,
náš festival je tu už počtvrté a předchozí ročníky jasně ukázaly, kolik potěšení a zábavy lze užít za jediný týden v roce. A tak Vás bez dlouhých propagačních projevů zvu na GRAND Festivalu smíchu, jehož loňský vyprodaný ročník vyzývá k rychlé návštěvě našeho obchodního oddělení.
Hodně pohody a zábavy přeje

Petr Dohnal, ředitel VČD Copyright © 2000-2024, VČD Pardubice.  Všechna práva vyhrazena.
 Východočeské divadlo Pardubice, U Divadla 50, 531 62 Pardubice, tel: 466 616 411
 e-mail: vcd@vcd.cz  •  další kontakty  •  správce webu

 Obchodní oddělení, vstupenky, předplatné - tel. 466 616 432, večerní pokladna - 466 616 430, e-mail: obchod@vcd.cz

 
FERMANLOGIN