VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

Výtvarná soutěž Rozhovor s dramaturgyní festivalu NOVIN(k)Y  VÝSLEDKY

FESTIVALOVÉ MOMENTKY

 


Sobotní SLUHA DVOU PÁNŮ
Slezského divadla z Opavy

foto Michal Klíma

 

PRINCEZNA SYLVESTRIE aneb ZÁPAS O NEVĚSTU – páteční soutěžní komedie divadla Radost z Brna

foto Michal Klíma

 

Ve čtvrtek se do soutěže zapojilo
olomoucké divadlo s inscenací
SKAPINOVA ŠIBALSTVÍ.
Na fotografii s olomouckými herci
hovoří Lída Engelová.

foto Michal Klíma

 


Ve středu místo nemocného
Josefa Somra zavítal na festival režisér
Jiří Krečík (vpravo).  Na snímku je
s Radkem Žákem (v pozadí)

foto Michal Klíma

 


Před úterním představením
PRODANÉ NEVĚSTY Klicperova divadla
z Hradce Králové se na jevišti objevili
i režisér představení Vladimír Morávek,
 průvodkyně večerem Lída Vlášková
a primátor Hradce Králové
Ing. Otakar Divíšek
foto Michal Klíma

 


V pondělí byla na programu HABAĎÚRA
pražského Divadla na Fidlovačce
v režii Tomáše Töpfera (na obrázku)
foto Michal Klíma

Celý festival provázela výstava kreslíře Vladimíra Renčína.

foto Michal Klíma

GRAND Festival smíchu – V. ročník
6. až 13. února 2005

Festival měl u pardubického publika po čtyři roky takový úspěch, že pátý ročník bude příjemnou „nevyhnutelností“.
Doufáme, že únor bude opět rozesmátý a plný humoru. Tentokrát můžeme divákům, kromě obvyklého programu, nabídnout i několik komedií zahraničních souborů. Smích, humor a legrace totiž dokáže bourat jazykové bariéry i spojovat různé kultury.
Přijďte se tedy od 6. do 13. února 2005 smát ve všech jazycích!


SOS – Seminář o smíchu

Organizační tým GRAND Festivalu smíchu se snaží každým rokem zkvalitňovat svou práci i úroveň festivalu. Proto na závěr festivalu uspořádal v sobotu 12. 2.  „SOS – Seminář o smíchu“.

Na semináři si všichni společně popovídali o žánru komedie, jeho směřování a budoucnosti, o jeho možnostech. Bylo to příjemné neformální setkání tvůrců inscenací s porotci, kritiky a studenty. Téma diskuse bylo „Možnosti a směřování komedie jako žánru v repertoárových divadlech“, podtématem pak „Hranice mezi uměním a kýčem v žánru komedie a zábavy“.

Organizační tým věří, že seminář přinese podněty a náměty, které budou mít význam pro budoucnost našeho festivalu.

Jana Uherová


Výtvarná soutěž

Tvář propagačních materiálů GRAND Festivalu smíchu se změnila. Do vyhlášené grafické soutěže se přihlásilo 11 zájemců, kteří přišli s rozličnými zajímavými nápady. Výběr tří nejlepších návrhů, jejichž autoři budou odměněni částkou 5000 Kč, byl opravdu těžký. Nejvíce nakonec výběrovou komisi oslovily návrhy Vladimíra Chmelaře, Richarda Maršáka a Studia PRESS Pardubice. Vybrat pak jediného výherce byl nadlidský úkol, avšak podařilo se...
Vítězný návrh Vlad. Chmelaře vidíte vlevo nahoře.

Radek Smetana, Divadelní zpravodal 12/04


Projekt GFS

V roce 2005 se uskuteční již V. ročník Festivalu smíchu, který pořádá Východočeské divadlo Pardubice. Ohlasy předchozích ročníků ukazují, že si festival našel své nezastupitelné místo na poli divadelních festivalů v České republice. Každoročně vzrůstá jeho kredit i zájem divadel, diváků, médií a kritiků.

Cílem a posláním Festivalu smíchu je obhajovat a potvrzovat výlučnost divadla, a to i na poli zábavy. Festival nabízí celou řadu špičkových představení komediálního žánru, který je na jiných festivalech opomíjen. VČD tak v tomto jedinečném projektu poskytuje platformu pro výměnu zkušeností a výsledků práce v oboru komedie.

Festival smíchu je soutěžní přehlídkou komediální tvorby v českém divadle. Divadla, která mohou být do přehlídky zahrnuta, musí splňovat tato kritéria:

- působí nejen v divadelních metropolích, ale i na tzv. oblasti (regionální divadla) – jedná se o divadla repertoárová – mají vlastní umělecký soubor – jsou to divadla příspěvková, u kterých je zřizovatelem město, městská část, kraj či stát.

Vylučuje se účast soukromých divadel, agenturních divadel a účelových seskupení herců.

Festival smíchu má dvě sekce. První je sekce soutěžní, do které se mohou přihlásit divadelní soubory z celé republiky, vyhovují – li výše zmíněným podmínkám soutěže. Výběrová komise sestavená z dramaturgů, režisérů a členů umělecké rady VČD zhlédne všechna nabídnutá představení a zhodnotí jejich uměleckou kvalitu a úroveň komediálnosti.

Do užšího výběru (do dramaturgického plánu soutěžní části festivalu) vybere výběrová komise 6 komedií, které dosahují nejlepších kvalit, jsou zábavné a stylově pestré v rámci daného žánru. Představení by neměla být starší než jeden rok.

V sekci nesoutěžního –doprovodného – programu se prezentují komediální představení jiných forem divadla, např. divadlo malých jevištních forem, amatérské divadlo, studentské divadlo, netradiční projekty, divadlo pro děti a mládež atd.

V příštím ročníku uvedeme i jiné doprovodné akce, např. scénické čtení, literární kavárny s vyhlášením výsledků soutěže o nejlepší humoristickou literaturu. Tuto soutěž vyhlašuje Nakladatelství a vydavatelství Ivo Železný, které chce i nadále úzce spolupracovat s Festivalem smíchu.

Během festivalové přehlídky porota vybírá nejlepší komedii a označí ji jako „Komedii roku“. Festivalová porota je sestavena z divadelních odborníků – kritiků, recenzentů a teoretiků.

Dále festivalová porota ocení „Nejlepší ženský herecký výkon“ a „Nejlepší mužský herecký výkon“. Diváci ověřeným systémem hlasovacích lístků rozhodnou o titulu „Komedie diváků“. Dva roky s festivalem spolupracuje i alternativní studentská porota, která předává „Cenu studentské poroty“ projektu či počinu, který shledá mimořádně zajímavým a podnětným.

Poslední večer festivalového týdne není soutěžní, ale nabízí reprezentativní program s vyhlášením výsledků Festivalu smíchu.

V. ročník by se měl rozšířit o účast zahraničních souborů, čímž by se festival stal mezinárodním (se sekcí evropského divadla). Už IV. ročník Festivalu smíchu v roce 2004 hostil soubor ze Slovenské republiky – Štúdio L+S, které svým představením Obraz mimořádně zaujalo. Příštím rokem bychom chtěli znovu pozvat slovenskou komedii, protože v tomto případě není překážkou jazyková bariéra. Dále bychom chtěli nabídnout několik zahraničních (evropských) představení. Zkušenosti ukazují, že divadlo je specifickou formou komunikace – za jistých okolností není potřeba slov, ani jejich překladu. Chceme využít spolupráci s partnerskými evropskými městy, která živě komunikují s našim městem, tím můžeme navázat na bohatou tradici výměny kulturních akcí. Věříme, že mezinárodní účastí získá Festival smíchu na atraktivitě u diváků, ale zároveň vytvoří platformu pro příští reprezentaci Východočeského divadla Pardubice v zahraničí. Pro vzájemné poznávání evropské kultury je takováto spolupráce nevyhnutná.

z materiálů VČD


VÝSLEDKY GFS 2005

V neděli 13. února se ve Východočeském divadle Pardubice odehrálo poslední festivalové představení Miluju tě, ale… z pražského Paláce Blaník, před kterým byly slavnostně předány ceny V. ročníku GRAND Festivalu smíchu.

Odborná porota:
ve složení Zdeněk A. Tichý (předseda poroty), Jana Paterová, Jan Dvořák, Jan Kolář a Jiří P. Kříž – udělila ceny:
Komedie roku 2004
   Bedřich Smetana – Karel Sabina
   PRODANÁ NEVĚSTA, Režie: Vladimír Morávek,
   Klicperovo divadlo Hradec Králové
Nejlepší ženský herecký výkon festivalu
   Sandra Riedlová v roli Princezny Sylvestrie
   v komedii Josefa Kompita Princezna Sylvestrie
   aneb Zápas o nevěstu v režii Vlastimila Pešky,
   Loutkové divadlo Radost Brno
Nejlepší mužský herecký výkon festivalu
   Petr Rychlý v roli Mr. Jenkinse v komedii
   Michaela Cooneyho Habaďúra v režii Tomáše
   Töpfera, Divadlo Na Fidlovačce Praha

Studentská porota – ve složení studentů divadelní vědy na FF UK Jany Dlouhé, Radky Kunderové, Markéty Tobolkové a Filipa J. Zvolského – udělila cenu:
   Inscenaci Loutkového divadla Radost z Brna
   Princezna Sylvestrie aneb Zápas o nevěstu za
   originální propojení loutkového divadla a opery.

Diváci svým hlasováním určili:
   Divácká komedie roku 2004 – Josef Kompit,
   Princezna Sylvestrie aneb Zápas o nevěstu,
   Režie: Vlastimil Peška,
   Loutkové divadlo Radost Brno

  Copyright © 2000-2024, VČD Pardubice.  Všechna práva vyhrazena.
 Východočeské divadlo Pardubice, U Divadla 50, 531 62 Pardubice, tel: 466 616 411
 e-mail: vcd@vcd.cz  •  další kontakty  •  správce webu

 Obchodní oddělení, vstupenky, předplatné - tel. 466 616 432, večerní pokladna - 466 616 430, e-mail: obchod@vcd.cz

 
FERMANLOGIN