VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

doprovodná výstava PŘED OPONOU ZA OPONOU

FESTIVAL SMÍCHU 2001
18. až 24. února 2001

Východočeské divadlo se jako jediné v Čechách odhodlalo k nevšednímu počinu – organizaci Festivalu smíchu. Nevšednímu proto, protože v naší republice existuje sice spoustu divadelních festivalů s různorodým posláním, záběrem či s mezinárodní účastí, avšak ještě nikdo se nezajímal o takto široce koncipovanou přehlídku komedií. 

Komedie mohou být více či méně veselé, lyrické, hořkosmutné, ale i k "popukání". A právě ty nejveselejší máme zájem představovat pardubickému publiku. Zároveň máme ambici sblížit, alespoň na chvíli, divadla z různých koutů republiky. Budeme rádi, když se divadelníci potkají a navzájem si vymění zkušenosti, jak dělat opravdu dobrou komedii. 

Festival má tedy jasné poslání – mapovat to nejlepší z produkce komediálního žánru, který je někdy tak trochu opomíjen, jakoby zábava nebyla dostatečně uměleckým počinem. Řekněme si na rovinu: srandy a smíchu není nikdy dost! A plně vyprodané hlediště spokojených, usmívajících se či smějících se diváků je pro nás tou největší odměnou. 

Slovo ředitele divadla

Většina divadel, která něco znamenají, má svůj festival. Ať už pohnutka založit jej byla jakákoli, faktem je, že téměř každý z nich má své opodstatnění a jen těžko lze hledat nové téma. Přesto si myslím, že jedno ještě volné je, a to velmi obsáhlé a nezastupitelné. V dnešní době, kdy se televize předhánějí ve výrobě celonárodní zábavy, je divák zaplavován přemírou nesmyslností, které velmi často hraničí s hloupostí až tupostí a ve kterých se pod nahrávkami salev smíchu jen těžko rozpoznává, co je skutečně zábavné, vtipné, humorné, duchaplné a co je pouze „vata“ ubírající nám cenné minuty života. Jako by se úplně vytratil ten správný český humor plný nejpřekvapivějších příběhů, životních situací, fantazie a byl zúžen v pouhé tlachání a vyprávění plytkých vtipů více či méně inteligentními vypravěči.

Vím, že komentovat práci druhých a zvlášť těch, kteří se snaží vytvářet humor, je mnohem jednodušší než jej vytvářet sám. Přesto si myslím, že je nejvyšší čas pracovat na tom, aby divák ještě dokázal rozpoznat dobrou komedii od takzvaných podpásovek a příživníků na výsostné kategorii umění, kterou dobrý humor nepochybně je.

Protože Pardubice mají diváky zhýčkané tradičně dobrým divadlem, setkáváme se často s tím, že komediální představení některých agentur, která ve většině míst republiky slaví velké úspěchy, u našeho publika zcela propadnou. Jsem tedy přesvědčen, že právě toto náročné publikum si zaslouží vidět to nejlepší ze současné komediální tvorby regionálních divadel a může být jedním z nejobjektivnějších hodnotitelů předvedených představení.

Nejen z výše uvedených důvodů, ale i proto, že humoru, a zvlášť toho dobrého, není nikdy dost, jsme se s uměleckou radou Východočeského divadla rozhodli uspořádat Festival smíchu.

Petr Dohnal, ředitel VČD Copyright © 2000-2024, VČD Pardubice.  Všechna práva vyhrazena.
 Východočeské divadlo Pardubice, U Divadla 50, 531 62 Pardubice, tel: 466 616 411
 e-mail: vcd@vcd.cz  •  další kontakty  •  správce webu

 Obchodní oddělení, vstupenky, předplatné - tel. 466 616 432, večerní pokladna - 466 616 430, e-mail: obchod@vcd.cz

 
FERMANLOGIN