VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

 
 
 

CHCETE SE O VČD DOZVĚDĚT VÍCE?

Klub přátel Pardubicka vydal publikaci MĚSTSKÉ DIVADLO PARDUBICE, kterou napsali JUDr. Pavel Thein a Miloslav Huňáček. Najdete v ní mnoho zajímavého z historie VČD i řadu obrazového materiálu.

Zájemci si brožuru mohou zakoupit u uvaděček v divadle nebo v obchodním oddělení Východočeského divadla za pouhých 30,- Kč.

Divadelní zpravodaj 10/2005 Copyright © 2000-2021, VČD Pardubice.  Všechna práva vyhrazena.
 Východočeské divadlo Pardubice, U Divadla 50, 531 62 Pardubice, tel: 466 616 411
 e-mail: vcd@vcd.cz  •  další kontakty  •  správce webu

 Obchodní oddělení, vstupenky, předplatné - tel. 466 616 432, večerní pokladna - 466 616 430, e-mail: obchod@vcd.cz

 
FERMANLOGIN