VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE


detail z malované opony

Divadlo o prázdninách

Co se v divadle bude o prázdninách dít, vám prozradí vedoucí hospodářské správy Petr Král: „Protože historická budova divadla nemá izolovány základy proti vlhkosti, musíme stále myslet na průběžné opravy omítek. Tento rok budou tedy v několika místnostech pod úrovní terénu sejmuty prozatímní obklady, dlažby a sanační omítky, omítky budou obnoveny a obklady i dlažby také.

V tomto roce nám zima dokázala, že zastřešení budovy má svá slabá místa a pronikající voda umí napáchat škody i na malbách. Zatékající voda jednou dokonce proudem vytékala z chránících trubek elektrických rozvodů v inspici o tři podlaží níže! Tady je třeba si připomenout, že jeviště je vysoká místnost zakončená tenkým betonovým stropem, nad kterým je sedlová střecha, a hlediště je na tom zrovna tak, jen strop nad diváky je ocelová klenba s tenkými veskládanými betonovými dílci, na kterých jsou položeny dílce korkové. Zatečení střechami tedy hrozí bezprostředními škodami na technologii jeviště a štukových výzdobách hlediště – obojí těžce dostupné a velmi drahé. Opravovat se tedy budou zjevná poškození oplechování střech, vyměněno bude několik tašek a nejkritičtější a bez výškové techniky zcela nepřístupné místo, okapový žlab a příslušný svod vyšší sedlové střechy, bude vybaveno elektrickými topnými kabely, kdy automat v případě zamrzání spustí ohřev. Další zima nám ukáže nakolik dostatečná opatření to budou.

Vedle těchto prací se bude uklízet, to ovšem znamená sejmutí, praní, žehlení a pověšení všech textilií, čištění potahových textilií, koberců, mytí těžko přístupných oken (musí se proto stavět lešení, okna rozebírat ve čtyřech lidech), opraví se drobná poškození maleb. Údržba podlahových krytin hlediště představuje práci za téměř sto tisíc korun (sejmutí ochranného vosku, důkladné umytí a nanesení dvou vrstev odolné polymerové emulze). Představené práce se týkají ochrany budovy jako celku a hledištní části a její úrovně, kterou vnímá divák bezprostředně. Další drobné práce probíhají za oponou, opravy elektrických rozvodů jeviště, například servisy zařízení – výtahů, vzduchotechniky, topení, protipožární impregnace nových jevištních látek, údržba schodišťové plošiny pro vozíčkáře.

To vše tedy se záměrem na úrovni a bezpečně užívat objekt svěřený nám předky k provozování profesionálního divadla i v další sezóně.“

Radek Smetana, Divadelní zpravodaj 6/2010 Copyright © 2000-2021, VČD Pardubice.  Všechna práva vyhrazena.
 Východočeské divadlo Pardubice, U Divadla 50, 531 62 Pardubice, tel: 466 616 411
 e-mail: vcd@vcd.cz  •  další kontakty  •  správce webu

 Obchodní oddělení, vstupenky, předplatné - tel. 466 616 432, večerní pokladna - 466 616 430, e-mail: obchod@vcd.cz

 
FERMANLOGIN