VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE


Tomáš Syrovátka
dramaturg VČD

„Pardubice, co znamenají svět“ – tematická sezóna 2011/12

Vážení diváci našeho Východočeského divadla,

i v následující sezóně vám představíme dramaturgický plán, který ponese tematické pojmenování. Loňskou sezónu jsme koncipovali monotematicky a s velmi širokým záběrem: „Temperamenty“. Letos jsme se rozhodli zahrnout do tematického cyklu nikoli všechny inscenace, ale pouze čtyři z nich, a to jednak v zájmu větší pestrosti repertoáru, ale především proto, abychom náš tematický cyklus mohli zaměřit mnohem konkrétněji a nabídnout vám úžeji definované téma, navíc takové, které se co možná nejvíce váže k našemu městu a patří tudíž právě do našeho divadla a nikam jinam: „Pardubice, co znamenají svět“.

Vybírali jsme takové tituly a chystáme se realizovat takové inscenace, které se nějakým způsobem vážou k našemu městu, k jeho historii, osobnostem nebo událostem a hodnotám, které v Pardubicích chceme podporovat a sdílet. Dva dny před startem Velké pardubické vám nabídneme původní autorskou komedii věnovanou žokejským osobnostem a historii možná nejtěžšího dostihového závodu světa pod názvem Utíkej, Váňo, utíkej! aneb Velká divadelní steeplechase (režie se ujme Tereza Karpianus j. h.). Současně nazkoušíme divadelní adaptaci románu Zvoník od Matky Boží (režie Petr Novotný), inscenaci, jejíž uvedení spojíme s propagací sbírky ve prospěch oprav pardubické zvonice a pomůžeme tak v reálném světě dobré věci v našem městě. Po novém roce nazkoušíme divadelní koláž z díla našich předních komediografů, kteří byli svým životem či profesí spjati s Pardubicemi nebo naším divadlem: pod názvem S CIZÍ DÁMOU V CIZÍM POKOJI se bude skrývat čtvero komedií J. Štolby, E. A. Longena a Č. Šlégla (ke jmenovaným můžeme připočíst ještě J. Marvana, který sice neměl nic společného s Pardubicemi, ale spolu s Č. Šléglem napsal řadu minikomedií a po jedné z nich sáhneme i my). Režie se ujme Lumír Olšovský, kterého asi znáte spíš jako herce např. z hostování Divadla Na Fidlovačce. Před prázdninami na Kunětické hoře představíme premiéru známé Shakespearovy komedie Sen noci svatojánské, kterou připravujeme s vždy maximalistickým a osobitým režisérem Mariánem Peckem.

Takový je kvartet her tvořící náš tematický „pardubický“ cyklus. Doplní ho americké soudní drama Dvanáct rozhněvaných mužů, do kterého se snažíme sehnat slavného hereckého hosta, jehož jméno ale zatím bohužel nemůžeme zveřejnit. Prozradit naopak můžeme režiséra, jímž bude Petr Hruška z pražského Divadla Na Prádle. V nadcházející sezóně nezapomeneme ani na klasický repertoár a nabídneme vám Euripidovy Trójanky – mimochodem půjde o pardubickou premiéru tohoto významného díla světové dramatiky. Ženské téma by mělo být blízké mladému a velmi talentovanému režisérovi Pavlu Ondruchovi, který svou schopnost porozumění s ženskou částí ansámblu prokázal už v mimořádně zdařilém scénickém čtení Desdemona. Hra o šátku. Na přípravě inscenace spolupracuje s naším novým dramaturgem Zdeňkem Janálem, s nímž již od studií na DAMU tvoří perspektivní tvůrčí dvojici, které bychom rádi v našem divadle systematicky poskytovali prostor pro další růst. Oba svou předešlou prací již prokázali hluboký vztah k divadelní klasice, současně jsou příslibem, že ji dovedou nahlédnout nově a živě, se schopností promlouvat k dnešním lidem a dnešnímu světu. Muzikálovou tvorbu zastoupí jedinečné Zpívání v dešti (v režii snad nejzkušenějšího režiséra, jaký je v tomto žánru v Čechách k mání – Petra Novotného) – inscenace, která vyžaduje kromě zpěvu i step, na němž již dnes – rok před premiérou – pilně pracuje trio našich herců. V komediálním žánru se bude o účast na tradičním GRAND Festivalu smíchu ucházet legendární Penzion pro svobodné pány, který bude další režií Hany Mikoláškové v našem divadle (ještě donedávna jsme uváděli její Čistírnu, která se stala nejnavštěvovanější inscenací minulého roku!).

Sezóna ryze pardubická, jakou vám žádná zájezdová společnost nemůže nabídnout, sezóna plná velkých hereckých příležitostí potažmo diváckých příslibů. Sezóna s tradičním repertoárem i s původními novinkami. A především sezóna obohacená o jednu premiéru: namísto loňských sedmi vám jich letos nabídneme celkem osm! A navíc uvažujeme, že vám, našim pravidelným divákům, nabídneme v průběhu sezóny ještě prémiovou věrnostní vstupenku na devátou inscenaci sezóny, jíž by mohla být komorní hra na Malé scéně ve dvoře, o jejíž realizaci se rozhodneme až v průběhu sezóny.

Naši inscenační práci chceme navíc obohatit i doprovodnými počiny a akcemi. V souvislosti s inscenací věnovanou osobnosti J. Roháče iniciujeme ve spolupráci s vysokými školami vznik teatrologické studie o této významné režijní osobnosti. K vybraným inscenacím zrealizujeme ve foyer výstavy fotografií a dokumentů mapujících známou i méně známou historii pardubického divadla. Již druhou sezónu budeme pokračovat v cyklu scénických čtení současné dramatiky, v nichž bychom mimo jiné rovněž chtěli zůstat „doma“ a dát tentokrát prostor také českým autorům. Takové budou Pardubice, co znamenají svět.

Tomáš Syrovátka, dramaturg VČD, Divadelní zpravodaj 5/2011


Tituly sezóny 2011/2012

Utíkej, Váňo, utíkej! aneb Velká divadelní steeplechase
Slavní žokejové a 120 ročníků Velké pardubické. Komedie se skokem smrti.
Režie Tereza Karpianus j. h. 

Petr Abraham / Zvoník Matky Boží
Romantická tragédie.
Režie Petr Novotný

Euripidés / Trójanky
Antická tragédie o osudu trójských žen! Jak mají dál žít?
Režie Pavel Ondruch j. h.

Reginald Rose / Dvanáct rozhněvaných mužů
Vinen, či nevinen? Soudní drama za zavřenými dveřmi.
režie Petr Kracik j. h.

Josef Štolba – Emil Artur Longen – Čeněk Šlégl – Jaroslav Marvan
S CIZÍ DÁMOU V CIZÍM POKOJI
Čtyři komedie v jedné: Mořská panna – Pokoj za větrem – Jen jednou za měsíc –
Propast! A tolik nevěry v jednom večeru?!
Režie Lumír Olšovský j. h.

Betty Comden – Adolph Green – Nacio Herb Brown – Arthur Freed
Zpívání v dešti

Muzikálová komedie.
Režie Petr Novotný

Francis Veber / BLBEC K VEČEŘI
Režie Hana Mikolášková j. h.

William Shakespeare / SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ
Známá Shakespearová komedie.
Režie Marián Pecko j. h.  Copyright © 2000-2021, VČD Pardubice.  Všechna práva vyhrazena.
 Východočeské divadlo Pardubice, U Divadla 50, 531 62 Pardubice, tel: 466 616 411
 e-mail: vcd@vcd.cz  •  další kontakty  •  správce webu

 Obchodní oddělení, vstupenky, předplatné - tel. 466 616 432, večerní pokladna - 466 616 430, e-mail: obchod@vcd.cz

 
FERMANLOGIN