VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

„Zlomvazy“ Pavla Novotného ve foyer   Pavel Novotný: ZLOM VAZ! (vernisáž)


Pavel Novotný
foto Petr Moško

Pavel Novotný pokřtil publikaci ZLOM VAZ


Publikaci pokřtili keramik a architekt M. Chaloupka,
autor P. Novotný a ředitel divadla P. Dohnal

Před nedávnem jste si ve foyer mohli prohlédnout výstavu keramiky a „zlomvazů“ PAVLA NOVOTNÉHO, která se setkala s velkým ohlasem. Pavel se proto rozhodl vydat publikaci „ZLOM VAZ“ (hlína, tužka, tuš), která se jako katalog vrací k vystaveným uměleckým dílům – některá z nich navíc okořenil osobními glosami, knížku obohatil i o pár veršů.

Slavnostního křtu se publikace dočkala 8. prosince 2011 před představením Zvoník Matky Boží a nyní na vás už čeká v předprodeji divadla či v divadelním obchůdku ve foyer…

Radek Smetana, 14. prosince 2011


ESO                                          ŽOLÍK

ZLOM VAZ

Nejdřív tě kopnou do prdele
a pak tě třikrát poplivou.
Necítíš se teď zrovna skvěle…
Suverenitou zdánlivou
zakrýváš pocit, který nemá
nic společného s nonšalancí.
Ten pocit nazývá se tréma
a právě k šílenému tanci
vyzval tvůj žaludek i hlavu.
A tam, v naftalínovém davu
číhají stovky párů očí…
Co když replika nenaskočí,
selže hlas, odlepí se kníry?
Znáš gravitaci černé díry,
která se pod forbínou šklebí.
Jediné, co máš právě v hlavě,
zní tupě, ale naléhavě:
Kurvafix, mám to zapotřebí? Copyright © 2000-2020, VČD Pardubice.  Všechna práva vyhrazena.
 Východočeské divadlo Pardubice, U Divadla 50, 531 62 Pardubice, tel: 466 616 411
 e-mail: vcd@vcd.cz  •  další kontakty  •  správce webu

 Obchodní oddělení, vstupenky, předplatné - tel. 466 616 432, večerní pokladna - 466 616 430, e-mail: obchod@vcd.cz

 
FERMANLOGIN