VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

V divadle zářily oči oceněných dětí soutěže Mít tak kouzelný prsten


Loňské vítěze literárně-výtvarné soutěže
vyhlašoval i herec Petr Kostka, který nyní v Pardubicích
hostuje v dramatu Dvanáct rozhněvaných mužů.

V divadle se uskuteční slavnostní vyhodnocení literárně-výtvarné soutěže Mít tak kouzelný prsten…

Ve Studijním centru BASIC Pardubice, o. s. se nese jaro již třetím rokem ve tvořivém duchu a atmosféře velkých příprav slavnostního vyhodnocení a předávání cen. Je to období, kdy vrcholí literárně-výtvarná soutěž Pardubicka, kterou právě centrum BASIC organizuje.

„Naším hlavním posláním zůstává stále specializované doučování pro děti s poruchami učení a problémy ve škole, ale sama soutěž se už také stala dávno tradicí. U zrodu zmiňované soutěže byla myšlenka podpořit i žáčky méně úspěšné ve škole. Děti, které se potýkají se studijními problémy, často vzdávají vše. Bojí se, že se opět setkají s negativní odezvou. Ale to není pravda. Někdo sice bojuje s i/y v českém jazyce, ale může být úžasným výtvarníkem, dokonce i na spisovatelskou dráhu si může troufnout. Právě ono odhodlání se soutěže zúčastnit může zlomit nechuť k českému jazyku, literatuře, vzdělání a kultuře celkově. Ze zkušenosti určitě každý víme, že psychika umí své. Cílem je tedy dodat odvahu všem dětem, které mají jen trochu chuť něco vytvořit. Jsme rádi, že naši vizi sdílí i mnozí učitelé a vychovatelé základních škol. Jejich aktivního přístupu si velice vážíme a hlavně díky této spolupráci dokážeme povzbudit sebevědomí všech účastníků,“ říká ředitelka Studijního centra Mgr. Martina Vrbická.

Letos tvořily děti dílo na téma MÍT TAK KOUZELNÝ PRSTEN… Co bych vykouzlil pro sebe? Nebo chtěl pro svou rodinu? Či změnil na celém světě? Práce měla obsahovat výtvarnou i písemnou část (vypsané další nápady, jak by šlo prsten využít).

Konec března je pak dobou, kdy porota hodnotí odevzdané práce. „Vítězové budou vyhlašováni v několika kategoriích a už nyní můžeme slíbit, že malá pozornost čeká na každého účastníka. V roce 2013 si především vážíme podpory Východočeského divadla, které podalo soutěži pomocnou ruku a vezme nás pod svou střechu při slavnostním předávání cen. Všichni účastníci s rodiči nebo pedagogy jsou srdečně zváni do hlediště divadla ve středu 10. dubna od 16:00 hodin. Vybrané práce budou v daný den vystaveny ve foyer. Doufáme, že se nám podaří přichystat pro děti nezapomenutelný zážitek v krásných prostorách za účasti významných hostů. Součástí kulturního programu bude i kouzelnické vystoupení a o hudební zpestření se postarají studenti Konzervatoře Pardubice,“ dodává Mgr. Martina Vrbická.

Máme se tedy všichni opravdu na co těšit. Fotografie z předešlých ročníků (i ty nové) naleznete na www.basic.cz – pobočka Pardubice.

Radek Smetana, Martina Vrbická, Divadelní zpravodaj 4/2013 Copyright © 2000-2021, VČD Pardubice.  Všechna práva vyhrazena.
 Východočeské divadlo Pardubice, U Divadla 50, 531 62 Pardubice, tel: 466 616 411
 e-mail: vcd@vcd.cz  •  další kontakty  •  správce webu

 Obchodní oddělení, vstupenky, předplatné - tel. 466 616 432, večerní pokladna - 466 616 430, e-mail: obchod@vcd.cz

 
FERMANLOGIN