VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

Východočeské divadlo podpoří pardubický Multikulturní týden

Čtvrtý ročník festivalu Multikulturní týden se uskuteční na mnoha místech v Pardubicích od 17. do 24. května. Cílem festivalu je podpořit setkávání majoritní společnosti s cizinci žijícími v Pardubicích, vytvoření prostoru pro poznávání jednotlivých kultur a společné prožití netradičních zážitků. Účastníci se mohou těšit na hudbu, tanec, film, sport, jarmark, výstavy, kulinářství, workshopy, tradiční rukodělné výrobky a nástroje a mnoho dalšího. Hlavními organizátory jsou Centrum na podporu integrace cizinců v Pardubickém kraji a Europe Direct Pardubice.

Východočeské divadlo bude na Malé scéně ve středu 22. května od 16.00 hodin hostit dvojjazyčné čtení pohádek pro děti. V českém jazyce pohádky přečte herečka Romana Chvalová, poté zazní i v původních jazycích, kterými budou mongolština, vietnamština a ruština. Vstupné zdarma! Více na www.multikulturnityden.cz.

RaS – LeM, Divadelní zpravodaj 5/2013 Copyright © 2000-2021, VČD Pardubice.  Všechna práva vyhrazena.
 Východočeské divadlo Pardubice, U Divadla 50, 531 62 Pardubice, tel: 466 616 411
 e-mail: vcd@vcd.cz  •  další kontakty  •  správce webu

 Obchodní oddělení, vstupenky, předplatné - tel. 466 616 432, večerní pokladna - 466 616 430, e-mail: obchod@vcd.cz

 
FERMANLOGIN