VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE


Petr Dohnal
foto P. Moško

Petr Dohnal v nezvyklé roli kurátora výstavy ve Východočeské galerii


Klára Klose, večer s panem Kytarem

Antonín Slavíček, Park se zdí v Poděbradech

V roce 2013 oslaví Východočeská galerie v Pardubicích 60. výročí svého založení. Šest desítek let aktivní činnosti si připomene prostřednictvím několika akcí. Mezi ně patří i projekt PROSTOR PRO JEDNOHO KURÁTORA a velká výstava v Domě U Jonáše, která představí výjimečné sbírkové exponáty i důležité události. Expozici, která se uskuteční od 22. května do 15. září, bude doprovázet atraktivní program pro širokou veřejnost.

Ředitelka Východočeské galerie a autorka koncepce projektu Prostor pro jednoho kurátora PhDr. Hana Řeháková oslovila známé osobnosti politického a kulturního života, které se nikdy odborné práci kurátora nevěnovaly, nicméně je poutá silný vztah k Pardubickému kraji, aby veřejnosti představily díla ze sbírky Východočeské galerie, vlastní soukromé sbírky, ale i autora, kterého si váží.

Svůj výběr v květnu představí také ředitel divadla Petr Dohnal, kterého budou následovat kolekce operní pěvkyně Dagmar Peckové, režiséra Jana Kačera či přednosty Chirurgické kliniky Pardubické krajské nemocnice Doc. MUDr. Jiřího Šillera.

Když jsem byl osloven paní ředitelkou Řehákovou, abych se stal kurátorem výstavy v prestižní Východočeské galerii, byl jsem zpočátku zaskočen, nedovedu si totiž představit, že bych nějakému amatérovi svěřil režii či dramaturgii našeho divadla. Ovšem pojetí, kdy si kurátor-amatér může přizvat ke spolupráci umělce, kterého zná, a vybírat z depozitáře galerie díla, která postaví do současných souvislostí, je opravdu originální a lákavé. Vždy jsem preferoval umění, které je barevné, různorodé, provokativní, ale umí i pohladit, zkrátka, které přenáší na konzumenta nějakou, byť nepopsatelnou emoci. Moje volba byla okamžitě jasná: z depozitáře muž – impresionista Antonín Slavíček a ze současnosti žena – kubistka s osobitým přesahem Klára Klose. Dvě osobnosti zcela rozdílného uměleckého stylu a období, vypovídají o sobě, své době a emocích, přenášejíc je na nás pokorné vnímající pozorovatele,“ říká Petr Dohnal.

Radek Smetana, Divadelní zpravodaj 5/2013 Copyright © 2000-2021, VČD Pardubice.  Všechna práva vyhrazena.
 Východočeské divadlo Pardubice, U Divadla 50, 531 62 Pardubice, tel: 466 616 411
 e-mail: vcd@vcd.cz  •  další kontakty  •  správce webu

 Obchodní oddělení, vstupenky, předplatné - tel. 466 616 432, večerní pokladna - 466 616 430, e-mail: obchod@vcd.cz

 
FERMANLOGIN