VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

 
 

Lucie Štěpánková
a Martin Mejzlík
foto Ladislav Formánek

 

Sienští akademikové – PŘEDVEČER TŘÍKRÁLOVÝ

Premiéra 10. a 11. června 2000

Název této komedie erudity ze života vznešených dam a jejich žádoucích i nežádoucích nápadníků nesouvisí s kalendářním datem dne, kdy se její příběh odehrává, ale připomíná, že se stala námětem slavného Shakespearova Večera tříkrálového. Téma komedie, jejíž původní název zní Oklamaní, je věčné: láska, která kvete v každém věku, ale přeje především mladým, a milostná touha, o které platí, že není-li tu její pravý objekt, vždycky ji může ukojit jiný. Příběh několika toužících milenců a milenek je rozehrán do kaskády rozpustilých situačních zápletek s převleky, záměnami postav a komplikovanými milostnými víceúhelníky. Vše se odehrává na pozadí karnevalového reje a nechybí samozřejmě ani rozpustilé písničky.

Režie: Jiří Seydler
Hudba: Norbert Lichý
Úprava a texty písní: Martin Fahrner
Hrají Jan Pilař, Václav Dušek, Alexandr Postler, Lucie Štěpánková, Jan Beneš, Kristina Jelínková nebo Šárka Brázdová, Jindra Janoušková nebo Romana Chvalová, Jiřina Jelenská, Martin Mejzlík, Jana Rubášová, Martin Hrubý nebo Tomáš Kolomazník, Pavel Novotný, Boris Šlechta a další


Záhadné datum

Prostý výklad názvu Předvečer tříkrálový by vedl k časovému údaji (večer 5. ledna), který nemá s naší komedií nic společného. Geneze tohoto titulu je trochu zamotanější. Původní název komedie zněl „Gringrannati", tedy Oklamaní. Sepsali ji divadlem posedlí Akademikové v Sieně a poprvé ji hráli na karnevalových slavnostech v roce 1531. Komedie měla veliký úspěch a brzy byla přeložena do francouzštiny a do španělštiny. Ve francouzském překladu anebo možná v nějaké pozdější úpravě se s ní seznámil na druhém konci Evropy za mořem William Shakespeare a využil její základní dějovou linii v komedii Večer tříkrálový. Napsal ji někdy v letech 1599-1600, tedy 70 let po prvním uvedení původní komedie Oklamaní. Shakespeare se stal ještě proslulejším než jeho italští kolegové, a proto se pro jejich komedii později vžil zvučnější titul PRED-VEČER TŘÍKRÁLOVÝ, který navíc dokládá, že karnevalová taškařice sienských Akademiků nebyla předurčena k zapomenutí.

Název Shakespearovy komedie zní v originále „Twelfth Night", tedy Dvanáctá noc. Myšlena je dvanáctá noc po narození Krista, noc Tří králů. Ta je však v naší kultuře silněji spojena s jinou tradicí, než ke které se tato komedie váže a kterou pojmenovává volný překlad názvu Komedie masopustu, který pro Večer tříkrálový používá shakespearovský překladatel Alois Bejblík. Dvanáctou nocí po narození Krista, která pro nás znamená příchod Tří králů k Jezulátku, končí církevní svátky a začíná období masopustu a karnevalu, tedy tradice veřejných lidových zábav, která má kořeny pohanské a teprve později na ně byly naroubovány některé křesťanské rituály.

z divadelního programu Copyright © 2000-2024, VČD Pardubice.  Všechna práva vyhrazena.
 Východočeské divadlo Pardubice, U Divadla 50, 531 62 Pardubice, tel: 466 616 411
 e-mail: vcd@vcd.cz  •  další kontakty  •  správce webu

 Obchodní oddělení, vstupenky, předplatné - tel. 466 616 432, večerní pokladna - 466 616 430, e-mail: obchod@vcd.cz

 
FERMANLOGIN