VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

Úvodní stránka Festivalu FÓRFEST festivalové NOVIN(k)Y Výsledky Festivalu fotogalerie


VIII. GRAND FESTIVAL SMÍCHU

Novinky
 

Novinky VIII. ročníku GRAND Festivalu smíchu

Blížící se VIII. ročník GRAND Festivalu smíchu by se měl transformovat ve velký festival kultivované zábavy. Pardubice nás baví – to bude základní heslo festivalu. Koncepcí tohoto ročníku je snaha rozšířit nabídku divadelní zábavy, postihnout všechny věkové i zájmové kategorie a rovněž vytvořit i širokou škálu nedivadelní zábavy, která opustí budovu divadla a bude patrná v celém městě a na které se budou podílet i jiné organizace působící v kultuře. Divadlo má zájem spolupracovat s Krajskou knihovnou Pardubice, Východočeským muzeem Pardubice, Východočeskou galerií Pardubice a multikinem CineStar a vytvořit s těmito institucemi zábavné programy, které budou navazovat a doplňovat hlavní divadelní nabídku festivalu.

Divadelní část festivalu bude trvat osm dní, od 18. do 25. února, a její prioritou jako obvykle bude soutěžní přehlídka nejlepších komedií z České republiky. Přehlídku opět doplní nesoutěžní program, který bude nově rozdělen do několika sekcí: Divadlo Vás baví, Divadlo na vlastní nebezpečí a Smích děti baví.

Divadlo Vás baví je nejširší platforma pro divadelní představení profesionálních divadel, studentských divadel (Janáčkova konzervatoř Ostrava a Divadlo DISK z Prahy) a amatérských seskupení. Objeví se tu i nedivadelní žánry – scénické čtení, koncerty, výstavy apod. I senioři, kteří rádi navštěvují GRAND Festival smíchu, najdou v této sekci kultivované divadelní pořady.

Sekce Divadlo na vlastní nebezpečí bude určena především mladému publiku. Může představit i kontroverzní tituly, nevšední zážitky, atraktivní zábavu menšinových žánrů. Pamatujete na heslo, které, kromě jiných, vyznávala skupina Beatles? „Nevěř nikomu nad třicet!“ To je leitmotiv této části festivalové přehlídky. Představení, která jsou určena mladému publiku, jsou pro ty starší jenom „na vlastní nebezpečí“. Ale jestli jste duchem mladí, jste srdečně vítáni. Jenom se pak nedivte...

Smích děti baví je soubor divadelních představení pro nejmenší diváky, ale i různých akcí souvisejících s jinými pardubickými institucemi, např. čtení pro děti v knihovně Čteme dětem na vlnách smíchu nebo výstavy dětských kreseb v prostorách divadla či galerie.

Festivalovou částí, určenou nejširšímu publiku, tedy i takovému, které běžně nenavštěvuje divadlo, bude festiválek anekdot – Fórfest.

Součástí nedivadelní zábavy by měla být spolupráce s multikinem CineStar, kde by se během týdne měla představit kolekce filmů Zlaté české komedie.

Spolupráce s Českým rozhlasem Pardubice byla v posledních letech velmi úzká, ale omezila se jenom na zpravodajství. Tento rok počítáme s pořadem drobných humoristických útvarů – Smích na vlnách (čtené povídky, anekdoty, apokryfy, které by se pravidelně objevovaly na vlnách nejen regionálního rádia).

VIII. ročník GRAND Festivalu smíchu se tedy rozšíří o mnoho nedivadelních aktivit, více se otevře městu a nabídne velké množství nevšedních zážitků a skvělé zábavy. Slova „zábava“ a „smích“ se budou skloňovat ve všech pádech. Chladný únor se tak díky festivalu promění v příjemné období, plné smíchu, úsměvů a tepla v duši.

Jana Uherová, Divadelní zpravodaj 1/2008

 


 Copyright © 2000-2023, VČD Pardubice.  Všechna práva vyhrazena.
 Východočeské divadlo Pardubice, U Divadla 50, 531 62 Pardubice, tel: 466 616 411
 e-mail: vcd@vcd.cz  •  další kontakty  •  správce webu

 Obchodní oddělení, vstupenky, předplatné - tel. 466 616 432, večerní pokladna - 466 616 430, e-mail: obchod@vcd.cz

 
FERMANLOGIN