VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

Úvodní stránka Festivalu FÓRFEST festivalové NOVIN(k)Y Výsledky Festivalu fotogalerie

Tisková zpráva 7. února 2008

VIII. ročník GRAND Festivalu smíchu, který se koná od 18. do 25. února 2008 ve Východočeském divadle Pardubice, opět nabídne to nejlepší z českých a moravských komedií, které vznikly v roce 2007.

Ohlasy předchozích ročníků ukazují, že si festival našel své nezastupitelné místo na poli divadelních festivalů v České republice. Každoročně vzrůstá jeho kredit i zájem divadel, diváků, medií a kritiků. Těší nás, že letos záštitu nad festivalem převzal kromě pardubického primátora Ing. Jaroslava Demla i ministr kultury ČR Mgr. Václav Jehlička. Hlavním mediálním partnerem se stala Česká televize, která již počtvrté natočí závěrečný Galavečer smíchu s vyhlášením výsledků festivalu. Galavečer bude režírovat Petr Novotný, moderování slavnostního večera se ujmou Marián Labuda, Petra Janečková a Ladislav Špiner.

Cílem a posláním GRAND Festivalu smíchu je obhajovat a potvrzovat výlučnost divadla, a to i na poli zábavy. Festival nabídne celou řadu špičkových představení komediálního žánru, který je na jiných festivalech opomíjen. Východočeské divadlo tak v tomto jedinečném projektu poskytuje platformu pro výměnu zkušeností z výsledků práce v oboru komedie.

GRAND Festival smíchu je soutěžní přehlídkou komediální tvorby divadel České republiky. Divadla, která mohou být do soutěžní části přehlídky zahrnuta, musí splňovat tato kritéria: působí nejen v divadelních metropolích, ale i na tzv. oblasti (regionální divadla) a jedná se o divadla repertoárová, s vlastním hereckým souborem. Vylučuje se účast agenturních divadel a účelových seskupení herců.

Festival se v roce 2008 transformoval ve velký festival kultivované zábavy. Základním mottem festivalu bude slogan Pardubice nás baví! Koncepcí tohoto ročníku byla snaha rozšířit nabídku divadelní zábavy, postihnout všechny věkové i zájmové kategorie a rovněž vytvořit i širokou škálu nedivadelní zábavy, která opustí budovu divadla a bude patrná v celém městě a na které se budou podílet i jiné organizace působící v kultuře.

GRAND Festival smíchu má dvě sekce. První je sekce soutěžní. Výběr soutěžních komedií provádí komise sestavená z dramaturgů, režisérů a členů umělecké rady VČD. Letos se do soutěže o titul Komedie roku 2007 zapojí Divadlo Na Fidlovačce Praha s komedií Poslední doutník, Městské divadlo Zlín s rozvernou fraškou Cesta do Ameriky lodí i artéskou studnou aneb Pečení holubi, Divadlo F. X. Šaldy Liberec s komedií dell´arte Vějíř, Švandovo divadlo na Smíchově Praha s Machiavelliho Mandragorou, Slovácké divadlo Uherské Hradiště s bláznivou situační komedií 1+2=6 (Jeden a dvě je šest), Dejvické divadlo Praha s moderní groteskou Černá díra a samozřejmě domácí Východočeské divadlo Pardubice s interaktivní detektivní komedií Bláznivé nůžky.

Festivalová porota je sestavena z divadelních odborníků – kritiků, recenzentů, dramaturgů a teoretiků.V letošním ročníku bude zasedat ve složení Jana Paterová, Jarmila Skopalová, Jan Kolář a Zdeněk A. Tichý. Festivalová porota udělí Cenu odborné kritiky a dále ocení nejlepší ženský a mužský herecký výkon.

Alternativou odborné poroty je studentská porota složená ze studentů divadelní vědy na FF UK Praha a FF UP Olomouc, která předává Cenu studentů projektu či počinu, který shledá mimořádně zajímavým a podnětným.

Diváci ověřeným systémem hlasovacích lístků rozhodnou o ocenění Komedie diváků.

Hlavní cenou festivalu pak bude titul Komedie roku. Tento titul bude udělen nejlépe hodnocené inscenaci soutěže nejširším hodnotícím auditoriem, tedy oběma porotami a diváky.

Každé soutěžní představení má svého kmotra, letos do Pardubic zavítají Eliška Balzerová, Jana Hlaváčová, Chantal Poullain, Luba Skořepová, která nechyběla ještě na žádném ročníku festivalu, Marián Labuda, Petr Nárožný či Zdeněk Troška.

Soutěžní část opět doplní nesoutěžní program, který bude nově rozdělen do několika sekcí: Divadlo Vás baví, Divadlo na vlastní nebezpečí a Smích děti baví.

Divadlo Vás baví je nejširší platforma pro divadelní představení profesionálních divadel, studentských divadel a amatérských seskupení. Objeví se tu i nedivadelní žánry –koncerty, výstavy a pod. I senioři, kteří rádi navštěvují GRAND Festival smíchu, najdou v této sekci kultivované divadelní pořady. Do této části jsme zařadili např. Šest tanečních hodin v šesti týdnech pražského Divadla Ungelt, Můj báječný rozvod Divadla Viola, Kapsy plný šutrů Divadla Rokoko, Obraz olomouckého Divadla hudby, taneční grotesku Baby box souboru Veselé skoky nebo koncert kapely Ponožky pana Semtamťuka.

Sekce Divadlo na vlastní nebezpečí bude určena především mladému publiku. Může představit i kontroverzní tituly, nevšední zážitky, atraktivní zábavu menšinových žánrů. Pamatujete na heslo, které, kromě jiných, vyznávala skupina Beatles? „Nevěř nikomu nad třicet!“ To je leitmotiv této části festivalové přehlídky. Představení, která jsou určena mladému publiku, jsou pro ty starší jenom „na vlastní nebezpečí“. Ale samozřejmě všichni mladí duchem, bez ohledu na věk, budou srdečně vítáni. V této části se objeví např. Brýle Eltona Johna ostravské Komorní scény Aréna, Zvěstování aneb Bedřichu, jsi anděl brněnského BURANTEATRU, taneční představení Naměkko Naostro souboru NANOHACH či one-woman představení Fragile + polské tango pro tři divadla Krepsko.

Smích děti baví je soubor divadelních představení pro nejmenší diváky (např. Ententýky pražské Violy či Šípková Růženka Teátru Víti Marčíka), ale i různých akcí souvisejících s jinými pardubickými institucemi, např. čtení pro děti v knihovně Čteme dětem na vlnách smíchu.

Novinkou bude festiválek anekdot – Fórfest, určený nejširšímu publiku, tedy i takovému, které běžně nenavštěvuje divadlo.

Radek Smetana, Public Relations VČD Copyright © 2000-2024, VČD Pardubice.  Všechna práva vyhrazena.
 Východočeské divadlo Pardubice, U Divadla 50, 531 62 Pardubice, tel: 466 616 411
 e-mail: vcd@vcd.cz  •  další kontakty  •  správce webu

 Obchodní oddělení, vstupenky, předplatné - tel. 466 616 432, večerní pokladna - 466 616 430, e-mail: obchod@vcd.cz

 
FERMANLOGIN