VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

Úvodní stránka  Výsledky festivalu Veselý podzim Jany Uherové Nejen o festivalu s Janou Uherovou

Skupina ČEZ, a. s. je tradičním partnerem GRAND Festivalu smíchu

Skupina ČEZ

GRAND Festival smíchu je náročným projektem, který mapuje komediální tvorbu v divadlech celé České republiky. Přípravné práce jsou velmi časově náročné, samotná realizace festivalu pak vyžaduje nejen velké úsilí organizátorů, ale samozřejmě i nemalou finanční částku. Pardubický festival nejlepších českých a moravských komedií tradičně podporuje generální sponzor, kterým je Skupina ČEZ, a. s. Našemu generálnímu sponzorovi patří velký dík, protože bez jeho pomoci by festivalová nabídka nemohla být tak bohatá a pestrá. Po skončení festivalu jsme proto požádali tiskovou mluvčí společnosti Skupina ČEZ, a. s. Šárku Beránkovou o krátký rozhovor.

Paní Beránková, jak byste zhodnotila program letošního, jubilejního X. ročníku festivalu? Která komedie Vás osobně nejvíce zaujala?
Letos se výběr opravdu  povedl. A je velmi těžké vybrat jedno představení. Mě osobně se ale nejvíce líbila komedie Švandova divadla Praha Kdo je tady ředitel? a představení Divadla ABC Praha Pan Kaplan má třídu rád.

Jistě nejsme jediný projekt, který podporujete. Proč jste se rozhodli podporovat i GRAND Festival smíchu?
Skupina ČEZ se ve východočeském regionu podílí významnou měrou na společenském a kulturním životě. Její reklamní aktivity a sponzorské prostředky směřují do několika oblastí, jmenujme charitu, zdravotnictví, školství, kulturu, ekologii… Příkladů by se našlo mnoho.  Jedním z takovýchto počinů je i  několikaletá podpora GRAND Festivalu smíchu v Pardubicích.

A závěrem, mohla byste divákům v krátkosti představit Vaši společnost?
Skupina ČEZ patří mezi největší energetické společnosti nejen ve východočeském regionu a v celé České republice, ale i v  Evropě. Jen v České republice dodává Skupina ČEZ elektřinu pro téměř 3,5 mil. odběrných míst. Je  největším výrobcem elektřiny a tepla, na většině území provozovatelem distribuční soustavy a nejsilnějším subjektem na velkoobchodním i maloobchodním trhu s elektřinou.

Děkuji Vám za rozhovor a Vaší společnosti za dlouholetou podporu.

Radek Smetana

 


 Copyright © 2000-2023, VČD Pardubice.  Všechna práva vyhrazena.
 Východočeské divadlo Pardubice, U Divadla 50, 531 62 Pardubice, tel: 466 616 411
 e-mail: vcd@vcd.cz  •  další kontakty  •  správce webu

 Obchodní oddělení, vstupenky, předplatné - tel. 466 616 432, večerní pokladna - 466 616 430, e-mail: obchod@vcd.cz

 
FERMANLOGIN