VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

úvodní stránka výstavní síně 


Jana Bitnerová, Okna, I. díl diptichu

VÝSTAVNÍ SÍŇ VÝCHODOČESKÉHO DIVADLA

VÝSTAVA BLACK 2006
www.artblack.cz

13. září v 18:00 hodin bude ve foyer divadla slavnostně otevřena nová výstava. Výstava je součástí mezinárodního pardubického výtvarného festivalu BLACK 2006, který současně probíhá v Galerii Mázhaus, ve vstupní hale ČSOB Pojišťovny a.s., v Sýpce na Příhrádku, v Divadle 29 – klub, v zámecké mostní chodbě, na zámeckých valech a v dalších specifických prostorách. Festival potrvá do 30. října 2006.

Černá je noc a duše, perla, tulipán i šachový král. Tajemství obnáší černá skříňka, v černém taláru chodí kněz, v černém roláku existencialista. Muslimové znají černé světlo v nejsvětější černé jeskyni pod Mekkou, Evropané pod černou zemí nacházejí černočernou nicotu a šerošerou smrt. Co všechno může černá vyjádřit? Záhadu, smutek, trochu dekadentní romantiku, odmítání života, askezi, rebelii, výjimečnost. Jak bychom však byli schopni vnímat prostor, kdyby světlo nevrhalo stíny? A kdo důvěrněji zná černé vichry dující v nitru než právě umělci...

Martina Vítková, kurátorka festivalu

Výstava je výzvou k výtvarnému zpracování tématu černá. Tento pojem je spojen s neobyčejně širokým rozsahem významovým i výrazovým. Černá barva byla vždy středem zájmu příznivců geometrické abstrakce, minimalistů a konceptuálně založených umělců. Je však i symbolem temné stránky lidské existence, jevů dekadentních, existenciálních a jako protiklad bílé je i barvou spojenou se smrtí a konečností, alespoň jak je vnímána v našem evropském kulturním prostoru na rozdíl od kultur východních. Lze tedy předpokládat, že výstava představí výtvarníky odlišného výtvarného názoru a pojetí. Výstava by tak měla prezentovat tvorbu založenou na konstrukci a geometrii, ale i díla vyjadřující se surovou estetikou, metaforičností, fikcí, hravostí a až ironickým černým humorem.

Vít Bouček, kurátor festivalu

Srdečně Vás zveme na výstavy, doprovodné multižánrové programy a dílny Unie výtvarných umělců a o.s. Tesla.


Saša Prokopová, Divadelní zpravodaj 9/2006 Copyright © 2000-2020, VČD Pardubice.  Všechna práva vyhrazena.
 Východočeské divadlo Pardubice, U Divadla 50, 531 62 Pardubice, tel: 466 616 411
 e-mail: vcd@vcd.cz  •  další kontakty  •  správce webu

 Obchodní oddělení, vstupenky, předplatné - tel. 466 616 432, večerní pokladna - 466 616 430, e-mail: obchod@vcd.cz

 
FERMANLOGIN