VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

úvodní stránka výstavní síně 

Bedřich Novotný ve foyer

Pardubický malíř BEDŘICH NOVOTNÝ měl mít v divadle výstavu už v roce 2005, bohužel z ní však nakonec sešlo. Proto nás velmi těší, že nyní se práce tohoto výtvarníka v divadle už skutečně objeví, protože do centra Pardubic bezesporu patří!

Vernisáž výstavy obrazů Bedřicha Novotného se uskuteční v sobotu 18. prosince před první premiérou muzikálu Muž z kraje La Mancha.
Bedřich Novotný se narodil 1. července 1935 v Pardubicích. V letech 1953 – 1957 studoval Vyšší uměleckoprůmyslovou školu v Praze, kde v letech 1957 – 1958 pokračoval ve studiích na Akademii výtvarných umění. Bedřich Novotný se věnuje malbě a monotypu, vystavoval a je zastoupen ve sbírkách nejen v Čechách, ale i v zahraničí (Polsko, Německo).

Podstatnou část jeho tvorby asi nejlépe charakterizují slova jeho kamaráda, básníka Miloše Vodičky: „Bedřich Novotný byl ve svých malířských začátcích okouzlen lidskou postavou, dynamickým pohybem těla, který dokázal namalovat s překvapivou čistotou výrazu. Začátkem 60. let však postupně figurální malbu opouští. Abstraktní malba se sama přihlásila o nový materiál. Novotný experimentuje nejprve s voskem, později používá moderní kombinované techniky. Výsledkem je pro něj neustrnulý pevný tvar, struktura, na kterou má pozorovatel chuť si sáhnout. Cítíme před obrazem přítomnost malířových rukou, energické gesto, kterým volí a nanáší barvu. Struktura je z řádu věcí, které nás obklopují, jako bychom ji předem sami znali. Okouzlení materiálem a ten nejdůvěrnější styk s ním jsou pro Bedřicha Novotného typické. Zdá se, že samotný akt malování je primární a pro malíře nejosobnější. Jeho výtvarno se obejde bez municiózních detailů. Připadá mi, že detail přerůstá v obraz, který nepotřebuje intelektuální rovinu, protože vyjadřuje přímé, nelomené emoce.“

Nelze však opomenout ani důležité období jeho novější tvorby, které zahrnuje především obrazy a monotypy, které se vyznačují geometrickou abstrakcí, barevnými strukturami na barevných pozadích, čímž se hlásí k odkazu význačných konstruktivistů 20. století (Kandinskij, Mondrian).

Radek Smetana, Divadelní zpravodaj 12/2010 Copyright © 2000-2020, VČD Pardubice.  Všechna práva vyhrazena.
 Východočeské divadlo Pardubice, U Divadla 50, 531 62 Pardubice, tel: 466 616 411
 e-mail: vcd@vcd.cz  •  další kontakty  •  správce webu

 Obchodní oddělení, vstupenky, předplatné - tel. 466 616 432, večerní pokladna - 466 616 430, e-mail: obchod@vcd.cz

 
FERMANLOGIN