VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

úvodní stránka výstavní síně 

VÝSTAVNÍ SÍŇ VÝCHODOČESKÉHO DIVADLA

Alžběta Kopecká, Miroslav Hoza – Chemická konverze

První výstavou nové divadelní sezóny bude ve foyer výstava dvou fotografů Alžběty Kopecké a Miroslava Hozy s názvem Chemická konverze. Vernisáž výstavy se uskuteční před první premiérou detektivní komedie Bláznivé nůžky 13. října 2007.

Alžběta Kopecká se zúčastnila divadelních zkoušek představení Bláznivé nůžky a vznikla tak série fotografií z kadeřnicko-kosmetického salónu. Chemickou esenci prostoru, atmosféru místa, tváře herců v průběhu líčení, zákulisí šaten, líčidla, stav před a po zkoušce. Konverze tváří změněných kosmetickými chemoprodukty je citlivě zachycena a přítomna v autorčiných fotografiích.

Fotografie Miroslava Hozy vznikly v průběhu seminářů na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Přinášejí pohled do prostředí vědeckého výzkumu, kde experimenty vedou k novým objevům a novým technologiím, jež stojí u proměny tváře společnosti 21. století.

Fotografie jsou výsledkem účasti obou autorů v projektu Pardubická industria – chemie a jsou jeho tvůrčí reinterpretací.

V projektu Pardubická industria – chemie se pokoušíme otevřít potřebný dialog mezi uměním, vědou a společností. Devadesátiletá tradice chemického průmyslu v Pardubicích předurčila nejen demografický vývoj města, ale i jeho kulturní a sociologickou realitu. Přinášíme zprávy o tom, co všechno chemie je a jak zásadně ovlivnila a ovlivňuje náš každodenní život a životní styl. Umělci a účastníci projektu se seznamují s vědeckými poznatky, postupy, výzkumem a pardubickým průmyslovým chemickým prostředím a jeho archeologií. Autoři, inspirováni vědou a tajemnou chemickou mechanikou, rekrystalizují své tvůrčí a mentální prezentace a na rozhraní těchto dvou zdánlivě neslučitelných oborů, vědy a umění, objevují nové vztahy, kontexty, konotace, konfigurace, dimenze, vizualizaci, novou citlivost, novou realitu…
Dramaturgie projektu je strukturovaná, má tři sekce: industriální archeologie, chemie pro všední den a nanomagie, formy výstupů z těchto sekcí jsou festivaly a katalog a souborná výstava reprezentující ČR a Pardubice v zahraničí.

24. září byl průvodem „postindustriální nestabilní cheprese“ zahájen 3. ročník mezinárodního festivalu ARTFESTPARDUBICE 2007, který je prvním výstupem z tohoto projektu. Součástí festivalu jsou výstavy, instalace, performance, přednášky, semináře, showroomy a doprovodné programy na téma chemie. Najdete je v galerii Sýpka, v galerii Mázhaus, na Příhrádku, na valech pardubického zámku, před ČSOB pojišťovnou, v obchodním centru Grand a v divadle. Doprovodné programy proběhnou v pátek 12. října na Příhrádku a v sobotu 13. října v galerii Mázhaus na Pernštýnském náměstí. Festival potrvá do 30. října 2007.

Doufáme, že ovlivníme atmosféru a dynamiku veřejného prostoru a částečně zneutralizujeme naše každodenní konzumní stereotypy.

Srdečně Vás zvou organizátoři projektu:
Saša Prokopová, Adolf Lachman, Šárka Zahálková a Roman Kudláček
Divadelní zpravodaj 10/2007 Copyright © 2000-2020, VČD Pardubice.  Všechna práva vyhrazena.
 Východočeské divadlo Pardubice, U Divadla 50, 531 62 Pardubice, tel: 466 616 411
 e-mail: vcd@vcd.cz  •  další kontakty  •  správce webu

 Obchodní oddělení, vstupenky, předplatné - tel. 466 616 432, večerní pokladna - 466 616 430, e-mail: obchod@vcd.cz

 
FERMANLOGIN