VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

úvodní stránka výstavní síně 

 

ORANT I, 1996, lept 70x48cm

 

VÝSTAVNÍ SÍŇ VÝCHODOČESKÉHO DIVADLA

JANA FRANCOVÁ

Nádherně barevné dřevěné reliéfy postav z české historie výtvarnice Jarmily Haldové ve foyer vystřídají obrazy další zástupkyně ženského pohlaví, grafičky a kreslířky Evy Francové, jejíž výstava bude zahájena před první premiérou komedie Na letním bytě v sobotu 3. června.
Eva Francová se narodila v roce 1956 v Pardubicích, vystudovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Brně (obor grafika) a následně pak Pedagogickou fakultu v Hradci Králové (obor výtvarná výchova). Po studiích se zaměřila na grafickou a objektovou tvorbu, práci na papíře a autorskou knihu. Věnuje se i pedagogické činnosti na ZUŠ Polabiny a na PF Univerzity Hradec Králové.
Vystavuje nejen samostatně, ale účastní se i kolektivních výstav v Čechách i v zahraničí. Její díla jsou zastoupená ve sbírkách v Chrudimi, Chrasti, Lublinu, Krakově, Waršavě, Novosibirsku i Tokyu.

Radek Smetana, Divadelní zpravodaj 11/05

  Copyright © 2000-2020, VČD Pardubice.  Všechna práva vyhrazena.
 Východočeské divadlo Pardubice, U Divadla 50, 531 62 Pardubice, tel: 466 616 411
 e-mail: vcd@vcd.cz  •  další kontakty  •  správce webu

 Obchodní oddělení, vstupenky, předplatné - tel. 466 616 432, večerní pokladna - 466 616 430, e-mail: obchod@vcd.cz

 
FERMANLOGIN