VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

úvodní stránka výstavní síně 

VÝSTAVNÍ SÍŇ VÝCHODOČESKÉHO DIVADLA

Vyznání do dřeva Jarmily Haldové

Po několika letech se do divadelní galerie navrátí nápadité reliéfní deskové obrazy Jarmily Haldové. Jedinečnou výstavu si ve foyer můžete prohlédnout od 1. září do 13. října 2010.

JARMILA HALDOVÁ se narodila 3. prosince 1951 v Praze, kde absolvovala Gymnázium Jana Nerudy. Její rodiče – oba akademičtí malíři – jí do vínku vložili výtvarné geny, které byly předpokladem její budoucí umělecké kariéry. V roce 1975 však Prahu s celou rodinou opustila a žije a tvoří v Sedloňově v Orlických horách. Je matkou čtyř synů a její manžel Josef Halda je úspěšným botanikem a autorem mnoha odborných publikací.

Výtvarné dílo autorky je obsahově rozsáhlé. Lze jej rozdělit stejným dílem na výtvarné práce ze dřeva (figurální a reliéfní) a na práce malířské a grafické. Její souborné dílo dalece přesáhlo rámec regionu Orlických hor i východních Čech. Má velkou vypovídací schopnost, je srozumitelné a názorné, vyniká barevností, jemností, hravostí, vtipností a nápaditostí.

Mimořádné místo však v tvorbě Jarmily Haldové zaujímají její ve foyer vystavené deskové reliéfní obrazy českých panovníků, světců a patronů. Každý obraz v sobě nese dávný příběh, jehož základní osu tvoří atributy ztvárněných postav, například svatý Petr má u sebe klíč, kohouta a papežskou tiáru.

Při práci na vyobrazení českých panovníků a panovnic musela nastudovat dobové oblečení i roucha a pročíst množství literatury o jejich životě. Autorka se snaží, aby její stylizované postavy byly věrohodné, oblečené v odpovídajících dobových textiliích a pokud možno, aby zachytily typické rysy tváře a postavy.

Reliéfní deskové obrazy osloví i nevidomé, kteří si je mohou osahat a vnímat je skrze citlivé konečky prstů.

Radek Smetana, Divadelní zpravodaj 9/2010 Copyright © 2000-2021, VČD Pardubice.  Všechna práva vyhrazena.
 Východočeské divadlo Pardubice, U Divadla 50, 531 62 Pardubice, tel: 466 616 411
 e-mail: vcd@vcd.cz  •  další kontakty  •  správce webu

 Obchodní oddělení, vstupenky, předplatné - tel. 466 616 432, večerní pokladna - 466 616 430, e-mail: obchod@vcd.cz

 
FERMANLOGIN