VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

úvodní stránka výstavní síně 


foto archiv VČD

VÝSTAVNÍ SÍŇ VÝCHODOČESKÉHO DIVADLA

MILADA HYNKOVÁ

Díla Iriny Kohoutové vystřídají práce Milady Hynkové, vernisáž výstavy se bude konat při příležitosti premiéry pohádky Princezna se zlatou hvězdou na čele 16. října. Výstavu můžete zhlédnout do další, listopadové premiéry.

Milada Hynková vystudovala Střední školu uměleckoprůmyslovou v Praze. Věnuje se tapiserii Aradecor, technice gobelinu, textilní koláži, loutkám.
Aradecor je moderní textilní technika vytvořená v závodě Elitex ve Kdyni na principu netkané textilie Arachné (Vlněnými vlákny se vyskládá, vytvoří výsledný tvar – obraz. Žehlením se vrstva vlny slisuje a několikanásobným prošitím /projehlováním/ se vlákna propletou do pevného jutového podkladu. Základní patent ak. malíř František Šlégl v roce 1966, dílčí patent textilní výtvarnice Milada Hynková v roce 1990.).

„Z hlediska materiálu je Aradecor technikou textilní, v pojetí často technikou malířskou – záleží na autorovi. Přesvědčila jsem se o tom za léta práce s různými výtvarníky. Pro mnohé práce s vlněným materiálem není jednoduchá. Každý se snaží své představy nějakým způsobem vyjádřit. Vždy je to složité. K realizaci Aradecoru, protože je to důsledně práce autorská, je potřeba zručnosti i trpělivosti…“ (M. H.)
 


Divadelní zpravodaj – říjen 2004 Copyright © 2000-2020, VČD Pardubice.  Všechna práva vyhrazena.
 Východočeské divadlo Pardubice, U Divadla 50, 531 62 Pardubice, tel: 466 616 411
 e-mail: vcd@vcd.cz  •  další kontakty  •  správce webu

 Obchodní oddělení, vstupenky, předplatné - tel. 466 616 432, večerní pokladna - 466 616 430, e-mail: obchod@vcd.cz

 
FERMANLOGIN