VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

úvodní stránka výstavní síně 


Klára Klose: ZEMĚ A VODA

 

VÝSTAVNÍ SÍŇ VÝCHODOČESKÉHO DIVADLA

KLÁRA KLOSE

Výstavu Black´06 ve foyer vystřídá výstava děl akademické sochařky Kláry Klose, jejíž vernisáž se uskuteční před první premiérou komedie Vztahy na úrovni v sobotu 14. října.

Klára Klose se narodila 17. srpna 1971 v Kroměříži, vystudovala SUPŠ v Uherském Hradišti a následně Akademii výtvarných umění v Praze, v atelieru profesora Karla Nepraše.
Její figurální sochařská tvorba zaujímá v uměleckém světě neobvyklou, samostatně se rozvíjející pozici, kdy funkčním a zároveň ojedinělým způsobem navazuje na tvorbu světových autorů kubismu. Figurální motiv je zastoupen nejen v třírozměrných plastikách, ale i v malířském díle, které slouží ve většině případech jako studie k dílům sochařským. Pro tvorbu plastik používá soudobých materiálů v méně obvyklých materiálových kombinacích, za zmínku stojí oblíbené použití kovu, pálené hlíny, dřeva i sádry.
Z výstavní činnosti lze zmínit úspěšné výstavy v Praze, holandské Bredě, Lübecku, Athénách a Madridu. Nyní žije a tvoří v Pardubicích.

Divadelní zpravodaj 10/06 Copyright © 2000-2020, VČD Pardubice.  Všechna práva vyhrazena.
 Východočeské divadlo Pardubice, U Divadla 50, 531 62 Pardubice, tel: 466 616 411
 e-mail: vcd@vcd.cz  •  další kontakty  •  správce webu

 Obchodní oddělení, vstupenky, předplatné - tel. 466 616 432, večerní pokladna - 466 616 430, e-mail: obchod@vcd.cz

 
FERMANLOGIN