VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

úvodní stránka výstavní síně 


Zátoka


Rozbřesk

VÝSTAVNÍ SÍŇ VÝCHODOČESKÉHO DIVADLA

Nová výstava obrazů Petra Kmoška

Charitativní výstavu abstraktních obrazů pardubické malířky Táni Ludvíkové vystřídá výstava dalšího pardubického autora, tentokrát své krajiny, květinové kompozice a figurální tvorbu ve foyer představí malíř PETR KMOŠEK. Vernisáž jeho výstavy se uskuteční v sobotu 10. dubna před premiérou Amadea.

Petr Kmošek se narodil 7. prosince 1946 v Krnově, absolvoval Střední odbornou školu výtvarnou v Praze a poté studoval filozofii a historii na Univerzitě Karlově v Praze. Je nejen malířem, ale i výtvarným teoretikem a pedagogem, docentem katedry výtvarné kultury Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, členem královéhradecké UVU a Sdružení středočeských výtvarníků. Dětství prožil v Kutné Hoře, ale od roku 1976 žije v Pardubicích.

Tvoří a promýšlí tematicky sevřené cykly: např. Katedrály, Zvony, Lidé a ptáci; náměty biblické: Vyhnání z ráje či Píseň písní; podoby a příběhy zvířat a květin: Tam, kde končí zahrada, Svatební kytice nebo Oči květin. Jádrem jeho práce jsou také poetizované krajinářské náměty ze zahraničních pobytů (cyklus motivů z Norska, Říma, kolekce maleb od Neapole a Pompejí, Kalábrie, Sicílie, z francouzské Provence), olejomalby přírodních motivů z okolí Litomyšle, příležitostné náměty ze severovýchodních Čech, z Vysočiny (Lipnice), Orlických hor a Slovenska. Jeho obrazy se nacházejí v soukromých sbírkách nejen v České republice, ale i v Rakousku, Itálii, Německu, USA a Polsku.

Ve svém projevu je poetickým realistou s občasnými přesahy k imaginativní malbě, symbolismu a surrealismu. Ve své teoretické a historické práci se zabývá specifickými otázkami výtvarné teorie (prostor a čas malířského díla) a výtvarného umění kraje (střeleckými spolky a jejich malovanými terči, historií uměleckého školství v regionu, tvorbou umělců, kteří žili a žijí ve východních Čechách).

Radek Smetana, Divadelní zpravodaj 4/2010 Copyright © 2000-2020, VČD Pardubice.  Všechna práva vyhrazena.
 Východočeské divadlo Pardubice, U Divadla 50, 531 62 Pardubice, tel: 466 616 411
 e-mail: vcd@vcd.cz  •  další kontakty  •  správce webu

 Obchodní oddělení, vstupenky, předplatné - tel. 466 616 432, večerní pokladna - 466 616 430, e-mail: obchod@vcd.cz

 
FERMANLOGIN