VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

úvodní stránka výstavní síně 

VÝSTAVNÍ SÍŇ VÝCHODOČESKÉHO DIVADLA

IRINA KOHOUTOVÁ

Již od premiéry Posledního léta, která se konala 18. září, máte možnost zhlédnout ve foyeru první výstavu letošní sezóny. Autorkou vystavených obrazů je akademická malířka Irina Kohoutová, která v našem divadle poprvé vystavovala před osmi lety při příležitosti premiéry hry Kudlanka v ringu, ke které vytvořila originální řadu grafických listů.

Irina Kohoutová se narodila 24. května 1951 v Ostravě. Roku 1977 ukončila na pražské AVU studia oboru krajinářství a figurální malba u prof. Jana Smetany. Žije a pracuje v Praze a v Holušicích v jižních Čechách. Věnuje se převážně figurální malbě. Na letošní výstavu ve VČD vytvořila i několik obrazů vztahujících se k našim divadelním inscenacím.

Divadelní zpravodaj – říjen 2004 Copyright © 2000-2020, VČD Pardubice.  Všechna práva vyhrazena.
 Východočeské divadlo Pardubice, U Divadla 50, 531 62 Pardubice, tel: 466 616 411
 e-mail: vcd@vcd.cz  •  další kontakty  •  správce webu

 Obchodní oddělení, vstupenky, předplatné - tel. 466 616 432, večerní pokladna - 466 616 430, e-mail: obchod@vcd.cz

 
FERMANLOGIN