VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

úvodní stránka výstavní síně 


Votivní krajina, olej, 1996

Krajina ikona, olej, 1996

VÝSTAVNÍ SÍŇ VÝCHODOČESKÉHO DIVADLA

Jaroslav Kříž ve foyer

Výstavu obrazů malířů výtvarné skupiny Tolerance '95 na zdech ve foyer vystřídá samostatná výstava jednoho ze členů skupiny, malíře Jaroslava Kříže. Vernisáž výstavy se uskuteční v sobotu 8. listopadu 2008 před první premiérou Casonovy hry Jitřní paní.

Jaroslav Kříž se narodil 12. října 1934 v Přepychách u Rychnova nad Kněžnou. V letech 1958 – 1962 studoval výtvarnou výchovu na Pedagogickém institutu v Praze a v letech 1966 – 1971 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze u prof. C. Boudy, prof. K. Lidického a prof. J. Bureše.

Od roku 1974 do roku 1994 působil jako docent Ústavu výtvarné tvorby Fakulty architektury ČVUT v Praze. Je členem Jednoty umělců výtvarných a zakládajícím členem výtvarné skupiny Tolerance ´95, se kterou pravidelně vystavuje.

V posledních deseti letech Jaroslav Kříž, autor koloristických lyricko-expresivních krajin ze středních a jižních Čech vytváří krajiny-ikony, votivní obrazy jako vyjádření životní jistoty a pohody, výtvarné básně oslavující věčný řád, harmonii a víru. Nejživelnějšími dojmy působí obrazy založené na souladu zlatavých žlutí a červení v kontrastu k téměř černým. Křížova tvorba je inspirována ikonami dávného středověku.
Jaroslav Kříž vystavuje od roku 1963, uspořádal třicet samostatných výstav. Je zastoupen ve veřejných i soukromých sbírkách doma i v zahraničí.

Radek Smetana, Divadelní zpravodaj 11/2008 Copyright © 2000-2020, VČD Pardubice.  Všechna práva vyhrazena.
 Východočeské divadlo Pardubice, U Divadla 50, 531 62 Pardubice, tel: 466 616 411
 e-mail: vcd@vcd.cz  •  další kontakty  •  správce webu

 Obchodní oddělení, vstupenky, předplatné - tel. 466 616 432, večerní pokladna - 466 616 430, e-mail: obchod@vcd.cz

 
FERMANLOGIN