VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

úvodní stránka výstavní síně 


Jiří Kryštůfek – Vínek (bronz)

VÝSTAVNÍ SÍŇ VÝCHODOČESKÉHO DIVADLA


Jiří Kryštůfek – Klubko (bronz)
 

JIŘÍ KRYŠTŮFEK

Výstavu obrazů Jiřího Laciny ve foyer vystřídá výstava soch Jiřího Kryštůfka, které budou provázeny verši básníka Jana Slabého. Vernisáž výstavy nazvané Kapky něžnosti se uskuteční před první premiérou inscenace Maja v sobotu 19. května 2007.

Akad. sochař Jiří Kryštůfek se narodil 31. března 1932 v Praze, vystudoval Odbornou školu keramickou v Praze a posléze pražskou Akademii výtvarných umění u prof. J. Laudy. V letech 1970 – 1990 byl pedagogem na AVU Praha a od roku 1991 učí na pražské Soukromé střední škole uměleckého designu. Vystavoval nejen v Čechách, ale i v zahraničí a jeho plastiky jsou zastoupeny v soukromých sbírkách v ČR, USA, Francii, Holandsku, Belgii a SRN.

Jan Slabý se narodil 10. srpna 1934 v Čáslavi, jeho verše vycházejí v časopisech, také vydal tři knížky své poezie a již 45 let spolupracuje s Českým rozhlasem.

Radek Smetana, Divadelní zpravodaj 5/2007 Copyright © 2000-2020, VČD Pardubice.  Všechna práva vyhrazena.
 Východočeské divadlo Pardubice, U Divadla 50, 531 62 Pardubice, tel: 466 616 411
 e-mail: vcd@vcd.cz  •  další kontakty  •  správce webu

 Obchodní oddělení, vstupenky, předplatné - tel. 466 616 432, večerní pokladna - 466 616 430, e-mail: obchod@vcd.cz

 
FERMANLOGIN