VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

úvodní stránka výstavní síně 


Jiří Lacina: Putování slunce
akryl na plátně, 140 x 140 cm, 1996

VÝSTAVNÍ SÍŇ VÝCHODOČESKÉHO DIVADLA

Jiří Lacina ve foyer divadla

Výstavu prací Jiřího Pavlíka ve foyer vystřídá výstava obrazů Jiřího Laciny. Vernisáž výstavy se uskuteční před první premiérou Jiráskovy Vojnarky v sobotu 10. března 2007.

Jiří Lacina se narodil 7. dubna 1934 ve Škvorci u Prahy a zemřel 7. března 2004 v Pardubicích. Vystudoval Vyšší uměleckoprůmyslovou školu v Praze a posléze i Vysokou uměleckoprůmyslovou školu také v Praze. Od roku 1959 žil a pracoval v Pardubicích. V letech 1970 – 1972 byl vězněn za plakát proti okupaci Československa v roce 1968. Věnoval se malbě a tvorbě objektů a plastik. Vystavoval nejen v Čechách, ale i v Kanadě, Německu, Polsku, Maďarsku a ve Francii.

„Malíř, grafik a sochař Jiří Lacina je jedním z té skupiny našich výtvarníků, kteří v posledních dvaceti letech dokázali nepodlehnout vnějším tlakům, ať už intervenovaly z oblasti ideologie, komerce či samotné sféry umění, a udrželi identitu a autenticitu své umělecké práce, její integritu a kontinuitu v čase. Lacina dokázal udržet nadprůměrnou úroveň své tvorby, vyrůstající a zakotvené v jeho niterných meditativních představách a prožitcích světa, i její souvislost s proměnami dobového výtvarného myšlení a citlivosti, které osobitě po svém promýšlel a zpětně tak obohacoval o vlastní vklad.“

Jiří Zemánek v katalogu k výstavě J. L.: Výběr z díla 1962-1990, Východočeská galerie v Pardubicích 1990

Divadelní zpravodaj 3/2007 Copyright © 2000-2020, VČD Pardubice.  Všechna práva vyhrazena.
 Východočeské divadlo Pardubice, U Divadla 50, 531 62 Pardubice, tel: 466 616 411
 e-mail: vcd@vcd.cz  •  další kontakty  •  správce webu

 Obchodní oddělení, vstupenky, předplatné - tel. 466 616 432, večerní pokladna - 466 616 430, e-mail: obchod@vcd.cz

 
FERMANLOGIN