VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

úvodní stránka výstavní síně 

VÝSTAVNÍ SÍŇ VÝCHODOČESKÉHO DIVADLA

Obrazy Táni Ludvíkové mohou pomoci

Celý březen i začátek dubna (do premiéry Amadea 10. dubna) budou foyer divadla zdobit obrazy TÁNI LUDVÍKOVÉ. Autorka se rozhodla, že výtěžek z prodeje svých děl věnuje Hospicu Anežky České v Červeném Kostelci. Vám obrazy udělají radost, jiným pomohou!

Autorské honoráře poputují tam, kde je potřebují

Hospic Anežky České v Červeném Kostelci je nestátní charitní zdravotnické zařízení, které zahájilo svou činnost 1. 1. 1996. Toto zdravotnické zařízení je zaměřeno na individuální a celistvou péči o těžce nemocné a umírající pacienty většinou s onkologickým onemocněním v pokročilém stádiu. Do hospice je pacient přijímán, aniž by rozhodovalo bydliště, věk, náboženské vyznání, národnost nebo tíživá finanční situace, rozhodující je diagnóza a stav nemocného. Základem činnosti je pochopení jedinečnosti každého člověka a úcta k jeho osobnosti. Lidský život v jakékoliv podobě je vzácným darem, a proto je třeba si jej vážit a chránit. V péči o nevyléčitelně nemocné se lékaři i ošetřovatelé snaží naplnit celou šíři jejich potřeb pro důstojný a plnohodnotný život. Hospic poskytuje nemocnému paliativní, především symptomatickou léčbu, a současně se snaží uspokojit i jeho potřeby psychické. Paliativní péče podporuje život, smrt ničím neuspišuje ani neoddaluje, mírní bolest a jiné symptomy, nabízí podpůrný systém umožňující žít plně až do konce. Hospic zahrnuje péči o rodinu nemocného, poradenství, podporu blízkých osob během doprovázení nemocného i po jeho smrti. Kvalitní péče může zajistit, že umírání nemusí být provázeno strachem, nesnesitelnou bolestí a utrpením. Rodinným příslušníkům a blízkým nemocného jsou umožněny prakticky neomezené návštěvy, případně společný pobyt. Vedle lékařů, zdravotnického a pečovatelského personálu pomáhají pacientům i jejich rodinám sociální pracovnice, psychoterapeut, kněz, stážisté i dobrovolníci. Hospic podporuje domácí péči, aby nemocní mohli v domácím prostředí s odborným ošetřováním a pomocí svých blízkých trávit co nejdelší dobu své nemoci. Služba v hospici není lehká, není však jednostranná. Jde o vzájemné obdarovávání, jehož význam a krásu jen trochu tušíme, rozhodně se nemocný v tomto stavu nemusí cítit dlužníkem.
Jelikož činnost hospice je závislá na sponzorech a dárcích, dovoluji si též připojit výzvu k pomoci těm z vás, ke kterým se informace o daném projektu dostává prostřednictvím této výstavy. Všechny obrazy, které jsou v divadle vystaveny, je možné zakoupit a tím přispět tomuto zařízení, které je velmi potřebné pro těžce nemocné a jejich blízké.
Děkuji vám jménem Hospice Anežky České.

Táňa Dědourková – Ludvíková

Pokud tedy budete mít o některé z vystavených děl zájem, rádi vám koupi zprostředkujeme (telefonní číslo na sekretariát divadla je 466 616 415).

Radek Smetana, Divadelní zpravodaj 3/2010 Copyright © 2000-2020, VČD Pardubice.  Všechna práva vyhrazena.
 Východočeské divadlo Pardubice, U Divadla 50, 531 62 Pardubice, tel: 466 616 411
 e-mail: vcd@vcd.cz  •  další kontakty  •  správce webu

 Obchodní oddělení, vstupenky, předplatné - tel. 466 616 432, večerní pokladna - 466 616 430, e-mail: obchod@vcd.cz

 
FERMANLOGIN