VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

úvodní stránka výstavní síně 

 

VÝSTAVNÍ SÍŇ VÝCHODOČESKÉHO DIVADLA

STANISLAV MALÝ

V sobotu 8. května 2004 se v 18.30 ve foyer Městského divadla konala vernisáž výstavy z prací pardubického sochaře Stanislava Malého. Vernisáž se konala před představením Sofoklova dramatu Oidipús vladař pražského Divadla pod Palmovkou.

Pardubický sochař Stanislav Malý se narodil 3. 6. 1947 v Nových Hradech. Vystudoval Střední průmyslovou školu kamenickou v Hořicích a Akademii výtvarných umění v Praze, kde absolvoval u prof. Hladíka a Bradáčka. Věnuje se restaurování památek a samostatné sochařské tvorbě. Unikátní a výjimečný je jeho ateliér v Dolním Újezdě u Litomyšle. V prostorách bývalého selského stavení vytvořil postupně labyrinty z jednotlivých objektů. Působivá instalace pracuje se světlem, tvarem a barvou. Naplňuje představu „o stereoprostoru postupně dotvářených celků, kde duše může „dýchat“ rukama i očima, dotýkat se vytvořeného a postupovat dál v přirozené a organické až archetypicky hluboké potřebě duchovního záběru.“
Pro výstavu ve Východočeském divadle v Pardubicích vytvořil koláže z fotografií Jana Adamce z ateliéru v Dolním Újezdě, které doprovází básně. Básně Stanislava Malého svědčí o mimořádném citovém prožívání světa, o bolesti a naději. Zajímá ho nejenom příčina, důvod událostí, ale jeho expresivnímu charakteru odpovídá i soustředění na probíhající drama boje. Obdiv přírody, stejně jako hledání původu, počátku a kladení otázek spjatých s věčností prostupují latentně jeho dílem.

PhDr. Hana Řeháková