VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

úvodní stránka výstavní síně 


Bedřich Novotný
DVA, kombinovaná technika 100x100 cm

VÝSTAVNÍ SÍŇ VÝCHODOČESKÉHO DIVADLA

BEDŘICH NOVOTNÝ

Bedřich Novotný se narodil 1. července 1935 v Pardubicích. V letech 1953 – 1957 studoval Vyšší uměleckoprůmyslovou školu v Praze, kde v letech 1957 – 1958 pokračoval ve studiích na Akademii výtvarných umění. Bedřich Novotný se věnuje malbě a monotypu, vystavuje nejen v Čechách, ale i v zahraničí (Polsko, Německo).

Výstava plánovaná na prosinec 2005 se nekonala.

Radek Smetana, Divadelní zpravodaj 1/06 Copyright © 2000-2020, VČD Pardubice.  Všechna práva vyhrazena.
 Východočeské divadlo Pardubice, U Divadla 50, 531 62 Pardubice, tel: 466 616 411
 e-mail: vcd@vcd.cz  •  další kontakty  •  správce webu

 Obchodní oddělení, vstupenky, předplatné - tel. 466 616 432, večerní pokladna - 466 616 430, e-mail: obchod@vcd.cz

 
FERMANLOGIN