VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

úvodní stránka výstavní síně 


Houslistka II, olej, 60x85 cm

VÝSTAVNÍ SÍŇ VÝCHODOČESKÉHO DIVADLA

JIŘÍ PAVLÍK

Výstavu prací pardubického malíře a keramika Zdeňka Sigmunda ve foyer vystřídá výstava obrazů Jiřího Pavlíka. Vernisáž výstavy se uskutečnila před první premiérou muzikálu Malované na skle v sobotu 3. února 2007.

Jiří Pavlík se narodil v Chlumci nad Cidlinou, malbu portrétu studoval u akad. malířky Boženy Hliněnské Khůnové. Mezi lety 1982 – 2001 tvořil v Landshutu u Mnichova, kde si prohluboval malířskou techniku a vlastní vyjadřování. V letech 2001 – 2005 žil v Chiclaně na jihu Španělska.
Výstavy: Vrchlabí, Praha, Ladshut, Mnichov, Chiclana, Cadiz.

Radek Smetana, Divadelní zpravodaj 2/07 Copyright © 2000-2020, VČD Pardubice.  Všechna práva vyhrazena.
 Východočeské divadlo Pardubice, U Divadla 50, 531 62 Pardubice, tel: 466 616 411
 e-mail: vcd@vcd.cz  •  další kontakty  •  správce webu

 Obchodní oddělení, vstupenky, předplatné - tel. 466 616 432, večerní pokladna - 466 616 430, e-mail: obchod@vcd.cz

 
FERMANLOGIN