VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

úvodní stránka výstavní síně 

VÝSTAVNÍ SÍŇ VÝCHODOČESKÉHO DIVADLA

JOSEF SASKA ve foyer

Výstavu cyklu obrazů s názvem A. V. E. aneb Barokní sny Albrechta Václava Eusebia od Michaila Ščigola ve foyer vystřídá výstava obrazů Josefa Sasky, vernisáž se uskuteční v sobotu 14. března před první premiérou inscenace ČERNÁ KOMEDIE.

Josef Saska se narodil roku 1949 na českomoravském pomezí, na Vysočině, která svou syrovou přírodností ovlivňuje barvu i poezii jeho díla.

Po absolvování Střední odborné školy výtvarné v Praze (1964-68) pokračuje studiem na Akademii výtvarných umění v atelieru profesora Ladislava Čepeláka (1968-74). Následující aspirantura v grafickém atelieru prof. Čepeláka (1976-79) upevňuje umělcův osobitý výraz.

Tvůrčí studijní pobyty v zahraničí, zvláště ve Francii a Itálii, působí jako další silné vnější podněty: 1972 Gruzie, 1974 Itálie – Řím a Florencie, 1977 pařížská L'Academie Goetz (prof. Henri Goetz), 1981 italská Perugia, 1983 Finsko.
Josef Saska je autorem spojujícím vnitřní uměleckou pevnost se schopností dynamické odezvy na podněty trvalé vizuální hodnoty. Tvoří v souzvuku dvou uměleckých disciplin – malby a grafiky. V pražském atelieru se věnuje převážně grafické tvorbě, atelier na rodné Vysočině umožňuje bezprostřednější inspirativní kontakt s krajinou. Vznikají tak malířské cykly, které autor selektivně převádí do grafiky. V grafickém pojednání oprošťuje Saska kresbu od detailů a zjednodušuje formu. Barevné odstíny dosahované soutiskem několika desek jsou sladěné v harmonii měkkých, převážně hnědých a šedých tónů.Výrazné proleptávání jednotlivých barevných plánů, vystihující bohatství hmotných struktur, evokuje hloubku a vzdušnost prostoru.
Kromě volné tvorby zasahuje Saskova práce i do architektonického interiéru, oblasti užité grafiky, ilustrace a tvorby poštovních známek.

Divadelní zpravodaj 3/09 Copyright © 2000-2020, VČD Pardubice.  Všechna práva vyhrazena.
 Východočeské divadlo Pardubice, U Divadla 50, 531 62 Pardubice, tel: 466 616 411
 e-mail: vcd@vcd.cz  •  další kontakty  •  správce webu

 Obchodní oddělení, vstupenky, předplatné - tel. 466 616 432, večerní pokladna - 466 616 430, e-mail: obchod@vcd.cz

 
FERMANLOGIN