VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

úvodní stránka výstavní síně 


Michail Ščigol, Železnická madona

VÝSTAVNÍ SÍŇ VÝCHODOČESKÉHO DIVADLA

Michail Ščigol

Michail Ščigol se narodil v roce 1945 v Rusku ukrajinským rodičům, vystudoval stavební průmyslovku a poté Vysokou školu architektury v Kyjevě. V roce 1999 se přestěhoval do Prahy. Samostatně vystavoval v Čechách, na Slovensku, v Německu, Rakousku i v Americe. Michail Ščigol patří k významným osobnostem české výtvarné scény, jeho obrazy jsou malovány s důrazem na linii a s expresionistickou osobitostí. Mnozí kritici jej přirovnávají k Chagallovi.

Radek Smetana, Divadelní zpravodaj 10/2005

  Copyright © 2000-2020, VČD Pardubice.  Všechna práva vyhrazena.
 Východočeské divadlo Pardubice, U Divadla 50, 531 62 Pardubice, tel: 466 616 411
 e-mail: vcd@vcd.cz  •  další kontakty  •  správce webu

 Obchodní oddělení, vstupenky, předplatné - tel. 466 616 432, večerní pokladna - 466 616 430, e-mail: obchod@vcd.cz

 
FERMANLOGIN