VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

úvodní stránka výstavní síně 

VÝSTAVNÍ SÍŇ VÝCHODOČESKÉHO DIVADLA

ZDENĚK SIGMUND

Výstavu prací akademické sochařky Kláry Klose ve foyer vystřídá výstava obrazů pardubického malíře a keramika Zdeňka Sigmunda. Vernisáž výstavy se uskuteční před první premiérou muzikálu My Fair Lady v sobotu 9. prosince.

Zdeněk Sigmund se narodil 29. října 1924 v Praze v rodině akademického malíře. Studoval na Akademii výtvarných umění v Praze (dva semestry u prof. O. Nejedlého), potom na Pedagogické fakultě v Brně u prof. Vincence Makovského, B. S. Urbana a Eduarda Miléna. Absolvoval v roce 1950, o rok později byl přijat do SČVU. Žije v Pardubicích, ateliér má v Heřmanově Městci.
V seznamu jeho samostatných výstav najdeme nejčastěji Prahu, Pardubice a Heřmanův Městec, ale také Brno, Chrudim či Jičín. V zahraničí vystavoval na Světové výstavě EXPO´58 v Bruselu, v letech 1965, 1966 a 1967 v italské Faenze, zastoupen byl také na výstavách československé keramiky v Istanbulu, Sofii, Ženevě a jinde.

Před mnoha lety o něm Milan Kundera napsal: „Na bezpečných březích svých tichých řek stává se jeho robustní výtvarný temperament bezbřehým. Maluje, kreslí, dělá litografie, lepí koláže, je vynikajícím keramikem, modeluje.“

Radek Smetana, Divadelní zpravodaj 12/06 Copyright © 2000-2020, VČD Pardubice.  Všechna práva vyhrazena.
 Východočeské divadlo Pardubice, U Divadla 50, 531 62 Pardubice, tel: 466 616 411
 e-mail: vcd@vcd.cz  •  další kontakty  •  správce webu

 Obchodní oddělení, vstupenky, předplatné - tel. 466 616 432, večerní pokladna - 466 616 430, e-mail: obchod@vcd.cz

 
FERMANLOGIN