VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

úvodní stránka výstavní síně 

Jiná Provence Pavla Šmída

V sobotu 16. října bude před premiérou Višňového sadu ve foyer zahájena výstava Jiná Provence pardubického fotografa Pavla Šmída. Vystavené fotografie jsou z cyklu Anotherland… a jsou pořízeny speciálně upravenou digitální infrakamerou. Digitální tisk na pevné podložce vyrobilo GM studio Petra Moška v Pardubicích.

Pavel Šmíd se narodil 25. ledna 1952 v Pardubicích. Po absolvování Střední všeobecně vzdělávací školy tamtéž nastoupil studia na Pedagogické fakultě v Hradci Králové, odkud byl na příkaz Státní bezpečnosti v roce 1976 (těsně před státnicemi) vyloučen.

Od roku 1976 až do prosince 1989 vykonával různé dělnické a technické profese. V létě roku 1990 mu bylo umožněno dokončit přerušená studia. Od října 1993 je vydavatelem a šéfredaktorem revue České republiky Welcome to the Heart of Europe. Tento, dnes šestijazyčný dvouměsíčník připravuje a vydává jeho nakladatelství a vydavatelství Theo.

V letech 1996-2002 spolupracovalo nakladatelství Theo též s prezidentskou kanceláří. Vydalo portrét prezidenta Václava Havla a sborník jeho projevů k problematice NATO – NATO, Evropa a bezpečnost demokracie. Theo je též vydavatelstvím poezie a každoročního sborníku současných českých autorů 7edm (www.theo.cz).

Pavel Šmíd absolvoval od roku 1998 několik samostatných (v České republice, Německu, Francii, Anglii, USA a Japonsku) a několik společných výstav (v České republice, Francii, Německu, Polsku a USA). Knižně vyšel Reportrét – fotografické portréty předních českých výtvarníků (Galerie Art, 2003), Příběhy fotografů z Pardubicka (Helios, 2008), Jeden den České republiky (Frey Brno, 2008).

Kromě samizdatových vydání (Listy, Obsahy, Bedna) je zastoupen také literárně ve sborníku Der Mongole Wartet (Düsseldorf, 2002) a ve sborníku 7edm (edice Braq, Pardubice, 2005) – v obou včetně fotografií.

Pavel Šmíd žije v Pardubicích. Více informací naleznete na www.pavelsmid.eu.

Radek Smetana, Divadelní zpravodaj 10/2010 Copyright © 2000-2020, VČD Pardubice.  Všechna práva vyhrazena.
 Východočeské divadlo Pardubice, U Divadla 50, 531 62 Pardubice, tel: 466 616 411
 e-mail: vcd@vcd.cz  •  další kontakty  •  správce webu

 Obchodní oddělení, vstupenky, předplatné - tel. 466 616 432, večerní pokladna - 466 616 430, e-mail: obchod@vcd.cz

 
FERMANLOGIN