VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

úvodní stránka výstavní síně 


obrázek z knihy Umění divadelního líčení, 1911

VÝSTAVNÍ SÍŇ VÝCHODOČESKÉHO DIVADLA

STO LET MĚSTSKÉHO DIVADLA VE FOYER

Působivou výstavu obrazů Jiřího Vavřiny ve foyer vystřídá vzpomínková výstava Sto let Městského divadla v Pardubicích, která vás provede bohatou historií pardubického divadla. Výstava bude zahájena při slavnostním galavečeru Sto let s múzou Thálií v pátek 11. prosince 2009, přesně v den stého výročí otevření pardubické divadelní scény.

Expozice bude členěna do bloků, které slovně i obrazově přiblíží jednotlivé etapy Východočeského divadla, od otevření divadla v roce 1909 až po jeho současnost. Stěžejní část výstavy vychází z fotografického archivu Východočeského divadla, návštěvníci však uvidí i dobové kostýmy, programy a další zajímavosti. Část exponátů bude zapůjčena z pardubického Státního okresního archivu.

Radek Smetana, Divadelní zpravodaj 12/2009 Copyright © 2000-2024, VČD Pardubice.  Všechna práva vyhrazena.
 Východočeské divadlo Pardubice, U Divadla 50, 531 62 Pardubice, tel: 466 616 411
 e-mail: vcd@vcd.cz  •  další kontakty  •  správce webu

 Obchodní oddělení, vstupenky, předplatné - tel. 466 616 432, večerní pokladna - 466 616 430, e-mail: obchod@vcd.cz

 
FERMANLOGIN