VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

úvodní stránka výstavní síně 


Jaroslav Bartoš,
Horký den u Antibes, akryl 1996

Jan Kanyza, Směřování, olej 1998

VÝSTAVNÍ SÍŇ VÝCHODOČESKÉHO DIVADLA

TOLERANCE '95 VE FOYER

V sobotu 18. října 2008 před premiérou básnického dramatu Radúz a Mahulena se ve foyer divadla uskuteční vernisáž výstavy výtvarné skupiny Tolerance ´95, návštěvníci uvidí obrazy Josefa Achlera, Jaroslava Bartoše, Jana Gablera, Jana Kanyzy, Jaroslava Kříže, Václava Menčíka, Rudolfa Riedlbaucha a Jana Šafránka.

„Tolerance ´95 je umělecké sdružení, vlastně skupina, abychom se vyjadřovali historicky, poněvadž všechny její členy spojuje vzájemně sledovaná aktivita, vědomí společné práce, řízené a stále podněcované příklady, jež dovede jeden dávat druhému. Přitom každý z jejích členů kultivuje svoji práci s intenzitou vlastního vidění a osobní angažovaností pro vyjádření své pravdy. Členy skupiny Tolerance ´95 také charakterizuje již od jejich mládí trvající ztotožnění osobního života s uměleckou tvorbou. Označení začátku jejich spolkové aktivity se sice pojí teprve k roku 1995, ale znaky, jež je spojují, lze vystopovat až k letům jejich uměleckého studia a prvně vystaveným dílům. Mottem skupiny je i její název, jímž svoji činnost označili, takže můžeme říci, že se tím zařazují do dějinného proudu podobně u nás vznikajících skupin. Odvažuji se prohlásit, že skupina Tolerance ´95 je ve své podstatě  pokusem o dokumentaci dnešního reálného úsilí o udržení kontinuity výtvarných hodnot u smrtelného lůžka současné malby a sochařství. Je to vlastně malý zázrak, že se zde hlásí o slovo skupina výtvarníků, kteří se odvažují společně něco pro trvalé hodnoty udělat, když jinak se už nikdo neodváží něco kolektivně prosazovat,“ říká o skupině Prof. PhDr. František Dvořák.

Jeden ze členů skupiny Jan Kanyza vysvětluje, proč zrovna název Tolerance ´95: „Snad proto, že je třeba se toleranci stále učit. Že je třeba ji pěstovat. Snad proto, že je to jakási interní a soukromá výzva jednotlivým členům k respektování osobnosti a názorů těch druhých. A nejen ve skupině.“

Radek Smetana, Divadelní zpravodaj 10/2008 Copyright © 2000-2020, VČD Pardubice.  Všechna práva vyhrazena.
 Východočeské divadlo Pardubice, U Divadla 50, 531 62 Pardubice, tel: 466 616 411
 e-mail: vcd@vcd.cz  •  další kontakty  •  správce webu

 Obchodní oddělení, vstupenky, předplatné - tel. 466 616 432, večerní pokladna - 466 616 430, e-mail: obchod@vcd.cz

 
FERMANLOGIN