VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

úvodní stránka výstavní síně první výstava Václava Vokolka ve VČD


Václav Vokolek – Krajina křtu, 2003
kombinovaná technika
plátno, 220 x 110 cm

VÝSTAVNÍ SÍŇ VÝCHODOČESKÉHO DIVADLA

VÁCLAV VOKOLEK ve foyer / 2009

V sobotu 4. dubna 2009 před první premiérou komedie Nahá s houslemi se ve foyer uskuteční vernisáž výstavy Krajinomalby malíře, spisovatele a básníka Václava Vokolka.

Václav Vokolek se narodil 1. ledna 1947 v Děčíně, vystudoval pedagogiku a dějiny umění a v současné době přednáší na Vyšší odborné škole publicistiky. Je členem Umělecké besedy.

Samostatně vystavoval v Čechách i v zahraničí, jeho výtvarné realizace stojí v Kostelci nad Černými Lesy (Zeď z písmen), v Londýně (Ocelové haiku) a v Hünfeldu (nástěnná malba Das öffene Buch), ilustroval 21 knih, knihy i vydává, zhudebňuje texty a publikuje v časopisech (např. Host, Literární noviny, Tvar, Ateliér…).

Jeho práce jsou zastoupeny v Národní galerii, v galeriích v Lounech i Pardubicích, v Domě umění v Olomouci, v BWA ve Wroclawi, v Galerii Cyrany v Heřmanově Městci, ve stálé expozici na zámku v Bystřici pod Hostýnem, v mezinárodní expozici Kláštera Plasy a v řadě soukromých sbírek.

Petr Jindra o práci Václava Vokolka říká: „V jeho díle se slovo prolnulo s milovanou krajinou abstraction, v níž Václav Vokolek záhy shledal rovněž milovanou krajinu romantickou – nikoli ovšem sentimentální či nostalgickou, nýbrž zvláštním způsobem existenciální. Světy krajin a slov, světy abstraktní a romantické – to je vskutku nezvyklé spojování říší, jež navykle vnímáme jako ostře oddělené. Toto spojení však vyzařuje vzájemně umocněným smyslem. Václav Vokolek vpisuje literami do krajiny lidský vzkaz, také litery se stávají krajinou. Horizont je slovem a také slovo horizontem, neustále se posouvajícím před poutníkem spěchajícím zjistit, jaké rozluštění, jaké rozhřešení se prostírá za jeho čarou.“

Radek Smetana, Divadelní zpravodaj 4/2009 Copyright © 2000-2020, VČD Pardubice.  Všechna práva vyhrazena.
 Východočeské divadlo Pardubice, U Divadla 50, 531 62 Pardubice, tel: 466 616 411
 e-mail: vcd@vcd.cz  •  další kontakty  •  správce webu

 Obchodní oddělení, vstupenky, předplatné - tel. 466 616 432, večerní pokladna - 466 616 430, e-mail: obchod@vcd.cz

 
FERMANLOGIN