VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

inscenace hry Tři mušketýři Sedm otázek pro Petra Kracika (2008)

 

foto archiv VČD

 

PETR KRACIK (2004)

Petra Kracika znám osobně jen několik měsíců ze spolupráce na Mušketýrech, ale můj vztah k němu je už léta velmi vřelý. Pravidelně totiž navštěvuji Divadlo pod Palmovkou, kterému šéfuje. Je to divadlo, ve kterém je zákonem kvalitní činohra, stavěná na výborných hercích a hodnotné dramaturgii. Divadlo pod Palmovkou má svého „pana publikum“, který není pasivním konzumentem, ale ani sterilním intelektuálem či estétem – je to divák lačný velkých lidských témat a příběhů, sdělených výsostnou divadelní obrazivostí. Petr Kracik ho musel hledat a nalákat. V Divadle pod Palmovkou nastoupil v roce 1990 a jeho ředitelem se stal rok nato, tedy v době, kdy vrcholila krize divácké návštěvnosti. Diváky našel. Společně s týmem, který zároveň postupně budoval. O tom, jak se mu vedlo, svědčí dnes permanentně plné hlediště a repertoár, s jehož kvalitou se žádné české divadlo nemůže měřit: Rostand, Miller, Ibsen, Steinbeck, Williams, Sofokles, Camus, Allen... (a nedávno ještě Goethe, Dostojevskij, Lorca, Calderon, Lenz, Gorkij...)


Petr Kracik na poradě s vedením VČD (v pozdadí ředitel P. Dohnal) před zahájením zkoušek inscenace Tři mušketýři
foto archiv VČD

Značná část repertoáru je režijním dílem Petra Kracika: Peer Gynt, O myších a lidech, Dům doni Bernardy, Život je sen, Vláda tmy, Letní hosté, Kočka na rozpálené plechové střeše, Pohled s mostu, Cyrano z Bergeracu, Návrat do pekla, ... Petr Kracik je z těch divadelníků, kteří nepodléhají ani komerční panice, ani krátkodechým módním trendům, ale věří, že divadlo má smysl a stojí za to dělat ho poctivě. Této dobré víry ho nezbavila ani tragická velká voda 2002, která Divadlo pod Palmovkou – těsně po velké a nákladné rekonstrukci – takřka odnesla.

Asi právě díky této víře Petr Kracik se svým uměleckým souborem a produkčním týmem dokázali udržet provoz divadla i v době, kdy nemělo vlastní budovu, a pět měsíců po katastrofě otevřít opravené divadlo novou premiérou... Mělo by se napsat mnohem víc (mimo jiné: Petr Kracik už tu režíroval – O myších a lidech a Asagao), ale došel nám papír, takže: Važme si toho, že u nás režíruje.

Zlom vaz, Petře!

Jana Pithartová, Divadelní zpravodaj červen 2004 Copyright © 2000-2024, VČD Pardubice.  Všechna práva vyhrazena.
 Východočeské divadlo Pardubice, U Divadla 50, 531 62 Pardubice, tel: 466 616 411
 e-mail: vcd@vcd.cz  •  další kontakty  •  správce webu

 Obchodní oddělení, vstupenky, předplatné - tel. 466 616 432, večerní pokladna - 466 616 430, e-mail: obchod@vcd.cz

 
FERMANLOGIN