VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

inscenace hry Poslední léto

 

foto archiv VČD

 

 

John Murrell  (*1945)

Autor Posledního léta je u nás skoro neznámý. Do češtiny byly přeloženy jen dvě jeho hry: Čekání na přehlídku a Poslední léto. První z nich nebyla v Čechách inscenována vůbec, druhá zatím pouze třikrát: poprvé v sezóně 1987-1988 v režii Lídy Engelové s Jiřinou Švorcovou a Václavem Švorcem, v téže sezóně v Chebu v režii Michala Przebindy s Libuší Teubnerovou v roli Sáry, Kamilem Prachařem a Janou Špaňurovou a zatím naposled v dosud živé pražské inscenaci režisérky Hany Ižofové s Martou Vančurovou a Vlastimilem Harapesem.

John Murrell se narodil v roce 1945 v Texasu a v roce 1968 natrvalo přesídlil do Kanady. Žije v Calgaře. Byl původně učitelem na základní škole a hry začal psát pro své žáky. Až v roce 1975 se začal plně věnovat dramatické tvorbě. Poslední léto napsal roku 1978. Téhož roku byla hra inscenována v režii Pamely Brighton a Johna Wooda, s Denisou Fergusson v roli Sáry a Edwardem Atenzou v roli Pitoua. Napsal řadu dalších her: Haydn‘s Head, Power in the Blood, New World, Farther West, The Faraway Nearby, October, Democracy, Death in New Orleans, dramatizaci The Odyssey, operní libreto Filumena. Některé z nich uvedl na jeviště ve vlastní režii. Získal několik prestižních cen. Také překládal Čechova, Rostanda a Ibsena. Jeho hry byly přeloženy do patnácti jazyků a hrány ve třiceti zemích světa.

Nevěnuje se však psaní pro film ani televizi, a snad proto je jeho jméno tak málo známé.

Jana Pitthartová, z programu k inscenaci Poslední léto Copyright © 2000-2024, VČD Pardubice.  Všechna práva vyhrazena.
 Východočeské divadlo Pardubice, U Divadla 50, 531 62 Pardubice, tel: 466 616 411
 e-mail: vcd@vcd.cz  •  další kontakty  •  správce webu

 Obchodní oddělení, vstupenky, předplatné - tel. 466 616 432, večerní pokladna - 466 616 430, e-mail: obchod@vcd.cz

 
FERMANLOGIN