VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

inscenace hry Král Colas Kolikátý  Pavel Kohout

 

foto archiv VČD

 

 

Romain Rolland  (1866-1944)

Romain Rolland se narodil roku 1866 v burgundském městečku Clamecy a zemřel roku 1944 v sousedním, o trochu větším Vezalay. Začátek a konec jeho života a také místo, kde se odehrává jeho nejčtenější román, tedy leží v Burgundsku, kraji, kde se prý vyrábí nejlepší víno na světě.

Pro čtenáře „Colase“ a také pro diváky našeho představení je zajímavé i to, že se Rolland narodil v notářské rodině. Rollandové byli notáři již po několik generací, takže Rolland povolání jednoho z Colasových přátel důvěrně znal. Protože se mladý Rolland jevil jako velmi nadaný žák, rozhodla se roku 1880 jeho rodina, zvláště na nátlak matky, že se přestěhuje do Paříže, aby mohla synovi poskytnout co nejlepší vzdělání. Rodný kraj ale z jeho paměti nikdy nevymizel. Jen pro zajímavost, Romain Rolland se ocitl v Paříži jen deset let po porážce Pařížské komuny a motiv revoluce, který můžeme najít v románu „Dobrý člověk ještě žije“ ale i v celém jeho dalším díle, může mít jeden z pramenů i tady. Pod vlivem četby Shakespeara začal v Paříži psát své první literární pokusy jako divadelní hry. Původně uvažoval dokonce o jakési „Božské tragédii“, ale nakonec nemělo jeho dramatické dílo takový rozsah. Z jeho dramat můžeme ale uvést třeba „Hru o lásce a smrti“, která se hraje dodnes. Od roku 1904 pracoval na svém stěžejním díle, románu „Jan Kryštof“, který vyšel roku 1914. Byl za něj oceněn Nobelovou cenou a nutno podotknout, že ji obdržel jako jeden z prvních na světě. Finanční částku s tím spojenou ale věnoval z větší části na zmírnění útrap lidí postižených válkou. Současně dává všechny své síly a schopnosti do služeb starému kontinentu, pracuje v nově vzniklém Červeném kříži a rychle se stává jedním z nejsilnějších duchů kulturní Evropy.

Unavený mnohaletou prací na „Janu Kryštofovi“ touží Rolland napsat něco méně rozsáhlého. Sám o tom píše: „Je to reakce proti desítiletí nevolnosti v brnění Jana Kryštofa, které sice bylo děláno na mou míru. ale nakonec mi bylo příliš těsné. Cítil jsem nepřekonatelnou touhu po volné galské veselosti, až bezohlednosti.“ Díky této touze se roku 1919 objevuje román „Colas Bruegnon“, který se teprve u nás, v českém překladu Jana Zaorálka jmenuje „Dobrý člověk ještě žije“. Zřejmě nejčtenější a nejoblíbenější Rollandovo dílo.

Od roku 1922 do roku 1933 píše svůj druhý rozsáhlý román „Okouzlená duše“. V té době už byl tak známou postavou světové kultury, že po okupaci Francie Německem se Němci neodvážili Rollanda zatknout, aby nezpůsobili světovou vlnu nevole. A to přesto, že Rolland otevřeně kritizoval fašismus. Hitlera a Mnichov 1938.
Zemřel roku 1944 v Burgundsku, ve Vezalay.

Martin Fahrner, z programu k inscenaci Král Colas Kolikátý Copyright © 2000-2024, VČD Pardubice.  Všechna práva vyhrazena.
 Východočeské divadlo Pardubice, U Divadla 50, 531 62 Pardubice, tel: 466 616 411
 e-mail: vcd@vcd.cz  •  další kontakty  •  správce webu

 Obchodní oddělení, vstupenky, předplatné - tel. 466 616 432, večerní pokladna - 466 616 430, e-mail: obchod@vcd.cz

 
FERMANLOGIN